Om oss

Sparebankforeningen er sparebankenes og sparebankstiftelsenes næringsorganisasjon. Vår oppgave er å utvikle og styrke den norske sparebanknæringen som består av 84 sparebanker og 42 sparebankstiftelser.

De norske sparebankene representer en viktig del av norsk banknæring både nasjonalt, regionalt og lokalt. Sammen med sparebankstiftelsene styrker sparebanknæringen samfunnet gjennom tilstedeværelse, tillit og rollen som samarbeidspartner. 

Sparebankforeningens rolle

Sparebankforeningen utvikler og styrker norske sparebanker og sparebankstiftelser gjennom næringspolitisk arbeid og tett samarbeid med Finans Norge. De næringspolitiske interessene ivaretas gjennom:

  • Tydeliggjøring av prioriterte interesser for sparebankene og sparebankstiftelsene overfor myndighetene, det politiske miljø og andre relevante interessenter.

  • Dialog og samarbeid med myndighetene og andre om rammebetingelser og reguleringer som har betydning for sparebankene og sparebankstiftelsene.

  • Omdømmebygging og etablering av økt forståelse om sparebankenes og sparebankstiftelsenes nærings- og samfunnsbidrag.

  • Kunnskaps- og kompetanseheving blant medlemmene av Sparebankforeningen på områder som er av betydning for en velfungerende sparebanknæring. 

Sparebankforeningen har etablert egne møteplasser og aktiviteter basert på medlemmenes behov for et nært og tett bransjesamarbeid.

Ledelse og administrasjon

Administrasjonen til Sparebankforeningen er samlokalisert med Finans Norge. Administrerende direktør for Sparebankforeningen er Therese Riiser. Foreningen har et eget styre med administrerende direktør i Sparebanken Sør Geir Bergskaug som styreleder.

Forholdet til Finans Norge

Finans Norge ivaretar hovedparten av foreningens arbeidsoppgaver mot et årlig vederlag fra Sparebankforeningen. Finans Norge er finansnæringens hovedorganisasjon og ble opprettet 1.januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens hovedorganisasjon. Finans Norge representerer om lag 240 medlemsbedrifter med 50 000 ansatte.

Mer informasjon på Finans Norges nettsider: https://www.finansnorge.no/