Sparebankforeningen

Sparebankforeningen i Norge har som formål å fremme medlemsbankenes interesser gjennom næringspolitisk virksomhet. 

Sparebankforeningen ble stiftet i 1914, og har siden den gang ivaretatt sparebankenes næringspolitiske interesser. Sparebankforeningen arbeider med  næringspolitiske saker av spesiell interesse for sparebankene, arbeid med sparebankstiftelser og gavevirksomhet, profilering av sparebanknæringen og ulike medlemstiltak.

Finans Norge

Hovedparten av foreningens arbeidsoppgaver blir ivaretatt av Finans Norge, som ble opprettet 1. januar 2010 av Sparebankforeningen og Finansnæringens Hovedorganisasjon. Sparebankforeningens kjøper sine sekretariatsfunksjoner av Finans Norge.

Sparebanknæringen

Sparebankene i Norge har spilt en avgjørende rolle for utvikling av næringsliv, lokalsamfunn og regioners vekstkraft, i tillegg til å gi mennesker mulighet til et bedre liv gjennom sparing med renter og lån gjennom snart 200 år.

Sparebankene spiller en stadig viktigere rolle både lokalt, regionalt og nasjonalt.  Våre banker er der folk bor, og der næringsliv driver sin virksomhet. Våre banker bidrar til næringsutvikling og samfunnsutvikling, tilr kultur, idrett og frivillighet. Samtidig må Sparebankene være gode banker som skaper solide overskudd slik at i er sterke nok til å ta del i dagens og morgendagens utfordringer.

I 200 år har Sparebankene representert innovasjon, noe radikalt nytt og framtidsvennlig. Bank og samfunn er i endring, og endringstakten øker. Ikke minst gjelder dette teknologi: fra bankbok og ildsikre bankhvelv til høyteknologisk bankdrift som kun for kort tid siden ville ha artet seg som science fiction. Men hele tiden har sparebankene hatt rot i lokalsamfunn. De driver effektivt, omstiller seg og de medvirker til et bedre og mer moderne Norge. 

Tall og fakta om sparebankene

94 sparebanker 

32 sparebankstiftelser

1 sparebanksamarbeid

14 av sparebankene er tilsluttet SpareBank 1-alliansen. SpareBank 1-alliansen er den nest største finansgruppen i Norge

66 av sparebankene er tilsluttet Eika alliansen.  Eika alliansen er den 4. største finansgruppen i Norge

Sparebankene kan være organisert som tradisjonelle selveiende banker, banker med egenkapitalbevis og aksjesparebanker

Største sparebank er SpareBank 1 SR-Bank ASA med en forvaltningskapital på 180 milliarder kroner (2018)

Minste sparebank er Gildeskål Sparebank, med en forvaltningskapital på 614,8 millioner kroner (2018)

Kostnadsprosent (kostnader i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital) for alle sparebanker er 1,65. Kostnader i % av driftsinntekter er 42,98% (2013)

Kjernekapitaldekning i snitt  18,2% (2013