Søk støtte

Hvert år deler sparebankene og sparebankstiftelsene ut midler til tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i nærmiljøet.

Sparebankene styrker samfunnet

De norske sparebankene representer en viktig del av norsk banknæring både nasjonalt, regionalt og lokalt. Sammen med sparebankstiftelsene styrker sparebanknæringen samfunnet gjennom tilstedeværelse, tillit og rollen som samarbeidspartner.

Slik søker du om støtte:

Trenger du økonomisk støtte til gode tiltak i ditt lokalmiljø? Du kan sende søknad til din lokale sparebank eller sparebankstiftelse. 

Søknadsprosessen er ikke krevende, men forutsetter at du kan beskrive hva du søker midler til og hvordan det kommer samfunnet til gode.

Ofte gjennomføres det en til to utdelingsrunder per år. Vi oppfordrer deg til å besøke nettsidene til sparebankene eller sparebankstiftelsen i området der du holder til for mer informasjon om søknadsmuligheter, frister og kriterier for tildeling.