Sparebankforeningen

Gå til hovedinnhold

Nytt fra Finans Norge

Robuste banker i krisescenario ()

Finans Norge ber om utsettelse av Finanstilsynets SREP-rundskriv ()

Finans Norge går til NHO ()

Økt risiko, men solide banker ()

Paradoksets økonomi - norske husholdningers forventninger stuper ()

Økt formueskatt rammer landets sparebanker ()

Forstår kundene virkningen og risikoen i avtalen de inngår? ()

Stabile og høye tall for autorisasjonsprøver ()

Et revidert budsjett i en grønnere retning ()

Revidert budsjett: Saker av betydning for finansnæringen ()

Forlenget overgangsregel for økt systemrisikobuffer ()

Bankpakken vil sikre likere konkurransevilkår mellom banker ()

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 0,75 prosent ()

Myndighetenes tiltak fungerer - forbruksgjelden stabil på 150,2 mrd kroner ()

På høring om Finansmarkedsmeldingen ()

Finansnæringen viktig pådriver for bærekraftig omstilling ()

Finansmarkedsmeldingen 2022 ()

Bankenes tilbud av kontanttjenester ()

Godt fornøyd med rådgivningen ()

Ny europeisk merkeordning for bærekraftig eiendom ()

Det haster å koble seg på modernisert folkeregister ()

Økte husholdningsutgifter påvirker utviklingen i forbruksgjeld ()

Nytt nummer av Finansrett ()

Innføring av EUs bankpakke i Norge ()

Ny statlig låneordning for grønne lån ()

Gratulerer til ny sentralbanksjef ()

Norges Bank setter opp renten til 0,75 prosent ()

Nyheter