Sparebankforeningen

Gå til hovedinnhold

Nytt fra Finans Norge

Nytt nummer av Finansrett ()

Næringslivet rammes av bankkrav i strid med EU-regelverket ()

8 av 10 klarer en uventet ekstra utgift på 20.000 kroner ()

Ta grep før økonomien blir katastrofe ()

Lånegarantiordningen forlenges ut oktober ()

Norges Bank varsler høyere motsyklisk kapitalbuffer for banker ()

Uten banken stopper Norge ()

Nytt IRB-rundskriv i strid med EU-regelverket ()

Ny lov om bærekraftig finans i Norge ()

Fornøyd med rådgivningen ()

Solid norsk finansnæring gjennom pandemien ()

Forbruksgjelden øker etter gjenåpningen ()

Lytt heller til råd fra noen som kan dette ()

Norske kapitalkrav for banker anbefales anerkjent av andre EØS-land ()

Kapitalkrav for lån til eiendomsprosjekter ()

Utvidelse av gjeldsregistre er godt forbrukervern ()

Verdens mest kontantløse samfunn ()

Sikker og effektiv finansiell infrastruktur ()

Anmodning om fortgang i gjennomføringen av EUs bankpakke ()

Ros til bankene! ()

Finans Norge om revidert nasjonalbudsjett 2021 ()

Finansiering av eiendomsprosjekter ()

Norges Bank holder styringsrenten uendret på null prosent ()

Behandling av finansiering av eiendomsprosjekter ()

Vil du ha bank? ()

Norges Bank publiserer avkastningsindeks og gjennomsnitt for Nowa ()

Finans Norge om finansmarkedsmeldingen 2021 ()

Nyheter