Sparebankforeningen

Gå til hovedinnhold

Nytt fra Finans Norge

Norges Bank publiserer avkastningsindeks og gjennomsnitt for Nowa ()

Finans Norge om finansmarkedsmeldingen 2021 ()

Kontonummerportabilitet ikke avgjørende for bankbytte ()

Utredning om kontantenes rolle ()

Stor interesse for robotautorisasjon ()

EUs taksonomikriterier bedre tilpasset det norske boligmarkedet ()

Endringer i bankenes rapporteringskrav utsettes til tredje kvartal ()

Klar for finale ()

FinAuts årsrapport 2020 ()

Invitasjon til å teste klimarisiko-verktøy ()

SpareBank 1 lanserer kryptovaluta på Svalbard ()

Se opptak av temasendingene på Finansuken 2021 ()

Søke stipend? ()

Soliditeten i norsk banknæring ytterligere styrket ()

Møt Sanner, Frankopan og Tangen ()

Hvem hjelper regionalt og lokalt næringsliv i krisetider? ()

Motsyklisk kapitalbuffer holdes uendret på 1 prosent ()

LIBOR fases gradvis ut etter desember 2021 ()

Behov for mer informasjon om lån til eiendomsprosjekter ()

Rådgivningsrobot testet i Finanstilsynets sandkasse ()

BankID begrenser omfanget av ID-tyveri ()

Fortsatt nedadgående trend i usikret gjeld ()

Ønsker utredning av ansvarsforhold ved elektronisk ID og e-signatur ()

Styrefullmakt utbytteutdeling for sparebanker – høringsuttalelse ()

Pengequiz 2021 er åpen for påmelding ()

Behov for avklaring om høyrisikoengasjementer ()

Høringsuttalelse om fondsemisjon i sparebanker ()

Nyheter