Norsk landskap

Aktuelle saker

  1. Regjeringen senker kapitalkravene til landbrukslån

    I tråd med innspill fra Finans Norge og Sparebankforeningen har regjeringen besluttet å senke kapitalkravene for lån til landbrukseiendom. Beslutningen vil bidra til likere konkurransevilkår i det norske bankmarkedet.

Arrangement i Sparebankforeningen

Kurs og konferanser fra Finans Norge

Utsikt over fjord og fjell i tåkedis

Sparebankforeningen

Sparebankforeningen er sparebankenes og sparebankstiftelsenes næringsorganisasjon. Vår oppgave er å utvikle og styrke den norske sparebanknæringen som består av 84 sparebanker og 42 sparebankstiftelser.