Norsk landskap

Aktuelle saker

Arrangement i Sparebankforeningen

  1. Webinar: Finansnæringens svindelarbeid

    Bits og Finans Norge inviterer til webinar om svindel 23. april. I webinaret vil vi gi en oversikt over de antisvindeltiltakene vi jobber med i felleskap.

  2. Webinar: Finansnæringens svindelarbeid

    Bits og Finans Norge inviterer til webinar om svindel 23. april. I webinaret vil vi gi en oversikt over de antisvindeltiltakene vi jobber med i felleskap.

Kurs og konferanser fra Finans Norge

Utsikt over fjord og fjell i tåkedis

Sparebankforeningen

Sparebankforeningen er sparebankenes og sparebankstiftelsenes næringsorganisasjon. Vår oppgave er å utvikle og styrke den norske sparebanknæringen som består av 84 sparebanker og 42 sparebankstiftelser.