Norsk landskap

Aktuelle saker

  1. Kick-off for ny strategi og møter med EU

    Sparebankforeningens styre og administrasjon var nylig i Brüssel for å møte kolleger i EU-systemet og få satt i gang vårens arbeid med ny strategi for foreningen.

  2. Problematisk avslag

    Finanstilsynet har avslått Finans Norge og Sparebankforeningens anmodning om innsyn i hele dialogen mellom Finanstilsynet og Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) angående sparebankenes egenkapitalbevis. Finans Norge og Sparebankforeningen mener avslaget er problematisk.

Arrangement i Sparebankforeningen

Kurs og konferanser fra Finans Norge

Utsikt over fjord og fjell i tåkedis

Sparebankforeningen

Sparebankforeningen er sparebankenes og sparebankstiftelsenes næringsorganisasjon. Vår oppgave er å utvikle og styrke den norske sparebanknæringen som består av 84 sparebanker og 39 sparebankstiftelser.