Sparebankforeningen

Gå til hovedinnhold

Nytt fra Finans Norge

Se opptak av temasendingene på Finansuken 2021 ()

Søke stipend? ()

Soliditeten i norsk banknæring ytterligere styrket ()

Møt Sanner, Frankopan og Tangen ()

Hvem hjelper regionalt og lokalt næringsliv i krisetider? ()

Motsyklisk kapitalbuffer holdes uendret på 1 prosent ()

LIBOR fases gradvis ut etter desember 2021 ()

Behov for mer informasjon om lån til eiendomsprosjekter ()

Rådgivningsrobot testet i Finanstilsynets sandkasse ()

BankID begrenser omfanget av ID-tyveri ()

Fortsatt nedadgående trend i usikret gjeld ()

Ønsker utredning av ansvarsforhold ved elektronisk ID og e-signatur ()

Styrefullmakt utbytteutdeling for sparebanker – høringsuttalelse ()

Pengequiz 2021 er åpen for påmelding ()

Behov for avklaring om høyrisikoengasjementer ()

Høringsuttalelse om fondsemisjon i sparebanker ()

Revolusjon på gang i bærekraftig finansiering ()

Finanstilsynets kommentarer om høyrisikoengasjementer ()

Markant nedgang i rammekreditter ()

Standardbankenes risikovekting av næringseiendomslån bør lettes ()

Kraftig økning i kunnskapsprøver i fjerde kvartal 2020 ()

Det haster med å revidere gjeldsordningsloven ()

EUs taksonomi straffer det norske boligmarkedet ()

Taksonomien i trøbbel ()

Britene overrasket over brexit-virkeligheten ()

Norges Bank beholder styringsrenten uendret på null prosent ()

Konstruktive vurderinger av Finansdepartementet om utdeling av utbytte ()

Nyheter