Norsk landskap

Aktuelle saker

  1. Problematisk avslag

    Finanstilsynet har avslått Finans Norge og Sparebankforeningens anmodning om innsyn i hele dialogen mellom Finanstilsynet og Den europeiske banktilsynsmyndigheten (EBA) angående sparebankenes egenkapitalbevis. Finans Norge og Sparebankforeningen mener avslaget er problematisk.

  2. Magnus Eidem er ny kommunikasjonssjef i Sparebankforeningen

    Magnus Eidem (48) er ansatt i en nyopprettet stilling som kommunikasjonssjef i Sparebankforeningen. Der får han en nøkkelrolle i foreningens arbeid med å øke synligheten og kunnskapen om norske sparebanker og sparebankstiftelser.

  3. Velkommen til Sparebankdagene 2023!

    Sparebankforeningen ønsker velkommen til Sparebankdagene 2023. Arrangementet finner sted på Britannia Hotel i Trondheim 30. og 31. oktober. Gjennom to dager setter vi aktuelle temaer på dagsorden og skaper en viktig møteplass for bransjen.

Arrangement i Sparebankforeningen

Kurs og konferanser fra Finans Norge

Utsikt over fjord og fjell i tåkedis

Sparebankforeningen

Sparebankforeningen er sparebankenes og sparebankstiftelsenes næringsorganisasjon. Vår oppgave er å utvikle og styrke den norske sparebanknæringen som består av 86 sparebanker og 38 sparebankstiftelser.