Styre og ledelse i Sparebankforeningen

Gå til hovedinnhold

Styre og ledelse i Sparebankforeningen

Medlemmer av styret i Sparebankforeningen
Members of the Board of The Norwegian Savings Banks Association

Jon Håvard Solum, Grong sparebank (styreleder)                                            

Thomas Midteide, DNB                                                                  

Alf Inge Flokketvedt, Skudenes & Aakra Sparebank                      

Geir Bergskaug, Sparebanken Sør                                                   

Hanne Nordgaard, Helgeland sparebank                             

Jan Erik Kjerpeseth, Sparebanken Vest                                             

Hallvard Klakegg, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane                 

Richard Heiberg, Sparebank1 Østlandet                                           

Siri Berggreen, Romerike Sparebank

Evy Ann Hagen, Aurskog sparebank

 

Varamedlemmer                     

Gine Wang-Reese, DNB

Per Halvorsen, SpareBank 1 Sørøst-Norge

Susanne Poulsen, Hjelmeland Sparebank

Benedicte Schilbred Fasmer, SR-Bank

Trond Teigene, Sparebanken Sogn og Fjordane

Andre Støylen, Sparebankstiftelsen DNB

 

Valgkomite

Jan-Frode Jansson, Sparebank1 SMN (leder)                                           

Just Erik Næss, Sparebank 1 stiftelsen Østfold Akershus               

Bente Haraldson Syre, Haugesund sparebank                                             

Fredrik Berger, DNB                                                                       

Åse Øverdal, Hjartdalsbanken

Varamedlemmer:

Hans Peter Gjetrud, Grue sparebank                                                

Heidi Nag Flikka, Flekkefjord sparebank

 

Ledelse

Iman Winkelman er direktør i Sparebankforeningen. 

 

Hovedstyret i Finans Norge

Medlemmer av Sparebankforeningen som deltar i utvalg i Finans Norge:

Geir Bergskaug, Sparebanken Sør (styreleder)

Jon Håvard Solum, Grong Sparebank

Siri Berggreen, Lillestrømbanken

Jan Erik Kjerpeseth, Sparebanken Vest

Richard Heiberg, Sparebank1 Østlandet