Styre og ledelse i Sparebankforeningen

Medlemmer av styret i Sparebankforeningen
Members of the Board of The Norwegian Savings Banks Association

Finn Haugan, SpareBank 1 SMN, leder

Kaj-Martin Georgsen, DNB ASA

Jon Håvard Solum, Grong Sparebank 

Hans Kristian Glesne, Skue Sparebank

Siri Berggreen, LillestrømBanken

Lisbet K. Nærø, Fana Sparebank

Tor Dahle, Sparebankstiftelsen SR-Bank

Geir Bergskaug, Sparebanken Sør

Arild Bjørn Hansen, SpareBank 1 Østfold Akershus

Jan Erik Kjerpeseth, Sparebanken Vest

 

Varamedlemmer

Solveig Hellebust, DNB                       

Per Halvorsen, SpareBank 1 Telemark                         

Susanna Poulsen, Hjelmeland Sparebank                                  

Alf Inge Flokketvedt, Skudenes & Aakra Sparebank

Trond Teigene, Sparebanken Sogn og Fjordane

 

Valgkomite

Egil Meland, SpareBank 1 Modum, leder

Thomas Midteide, DNB

Jørn Berg, Berg Sparebank

Anne Grethe Sund, Lillesand Sparebank

Rune Iversen, Marker Sparebank

 

Varamedlemmer

Jan-Frode Janson, SpareBank 1 Nord-Norge

Hans Petter Gjeterud, Grue Sparebank

 

Ledelse

Ole Morten Geving er direktør i Sparebankforeningen.