Sparebanknæringens bidrag til allmennyttige formål i 2020

Rapporten inneholder en oversikt over sparebanknæringens bidrag til allmennyttige formål i 2020. Rapporten er basert på en medlemsundersøkelse gjennomført blant sparebankene og sparebankstiftelsene som er tilsluttet Sparebankforeningen våren 2021.