Fusjoner og endringer hos sparebankene

Dame i kontorlandskap.

Foto: Adobe stock

Her finner du fusjoner og endringer hos sparebankene fra 1960 og til i dag.

2024

 • Andebu Sparebank, Larvikbanken og Skagerrak Sparebank fusjonerte 1. februar under navnet Skagerrak Sparebank

2023

 • Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank fusjonerte 1. april under navnet Trøndelag Sparebank
 • SpareBank 1 Søre Sunnmøre og SpareBank 1 SMN fusjonerte 1. mai under navnet SpareBank 1 SMN

2022

 • Etne Sparebank og Sparebanken Vest fusjonerte 1. desember under navnet Sparebanken Vest
 • Blaker Sparebank og Romerike Sparebank fusjonerte 1. oktober under navnet Romerike Sparebank
 • Arendal og Omegns Sparekasse og Østre Agder Sparebank fusjonerte 15. august under navnet Agder Sparebank
 • SpareBank 1 Modum og SpareBank Sørøst-Norge fusjonerte 1. april under navnet SpareBank 1 Sørøst- Norge

2021

 • Surnadal Sparebank og SpareBank 1 Nordvest fusjonerte 1. mai under navnet SpareBank 1 Nordmøre
 • SpareBank 1 Telemark og SpareBank 1 BV fusjonerte 1. juni under navnet SpareBank 1 Sørøst-Norge

2020

 • Ofoten Sparebank og Sparebank 68° Nord fusjonerte 1. juli 2020 under navnet Sparebank 68° Nord
 • Hønefoss Sparebank og Skue Sparebank fusjonerte 7. juli under navnet Skue Sparebank

2019

 • Vik Sparebank, Aurland Sparebank og Indre Sogn Sparebank fusjonerte 1. april 2019 under navnet Sogn Sparebank
 • Klæbu Sparebank endret navn til Nidaros Sparebank 1. april 2019
 • Harstad Sparebank og Lofoten Sparebank fusjonerte 1. januar 2019 under navnet Sparebank 68° Nord

2018

 • Nesset Sparebank og Bud Fræna og Hustad Sparebank fusjonerte 1. januar 2018 under navnet Romsdal Sparebank

2017

 • Orkdal Sparebank og Meldal Sparebank fusjonerte 1. oktober 2017 under navnet Orkla Sparebank
 • Gjerstad Sparebank og Vegårshei Sparebank fusjonerte 1. oktober 2017 under navnet Østre Agder Sparebank
 • Vang Sparebank og Vestre Slidre Sparebank fusjonerte 21. august 2017 under navnet Valdres Sparebank
 • Sparebanken Hedmark og Bank 1 Oslo Akershus fusjonerte 1. april 2017 under navnet SpareBank 1 Østlandet
 • Bamble Sparebank og Kragerø Sparebank fusjonerte 1. januar 2017 under navnet Skagerrak Sparebank
 • SpareBank 1 Nøtterøy Tønsberg og SpareBank 1 BV fusjonerte 1. januar 2017 under navnet SpareBank 1 BV

2015

 • Spydeberg Sparebank og Askim Sparebank fusjonerte 1. april 2015 under navnet Askim og Spydeberg Sparebank
 • Klepp Sparebank og Time Sparebank fusjonerte 1. januar 2015 under navnet Jæren Sparebank

2014

 • Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør fusjonerte 1. januar 2014 under navnet Sparebanken Sør

2013

 • Nes Prestegjelds Sparebank og Hol Sparebank fusjonerte 15. oktober 2013 under navnet Skue Sparebank
 • Bø Sparebank og Seljord Sparebank fusjonerte 4. oktober 2013 under navnet Sparebanken Din

2012

 • Holla og Lunde Sparebank og SpareBank 1 Telemark fusjonerte 23. november 2012 under navnet SpareBank 1 Telemark
 • SpareBank 1 Hallingdal og Øystre Slidre Sparebank fusjonerte 23. november 2012 under navnet SpareBank 1 Hallingdal Valdres

2011

 • Sparebanken Vest og SpareBank 1 Hardanger fusjonerte fra 1. november 2011 under navnet Sparebanken Vest
 • Rygge-Vaaler Sparebank og Halden Sparebank fusjonerte fra 1. november 2011 under navnet SpareBank 1 Østfold Akershus

2010

 • Kvinnherad Sparebank og SpareBank 1 SR-Bank fusjonerte fra 1. november 2010 under navnet SpareBank 1 SR-Bank
 • Fjaler Sparebank og Sparebanken Sogn og Fjordane fusjonerte fra 1. september 2010 under navnet Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Setskog Sparebank og Høland Sparebank fusjonerte fra 1. juli 2010 under navnet Høland og Setskog Sparebank
 • SpareBank 1 Gran, SpareBank 1 Jevnaker Lunner og SpareBank 1 Ringerike fusjonerte fra 1. juli 2010 under navnet SpareBank 1 Ringerike Hadeland
 • Sparebanken Volda Ørsta har endret juridisk navn til SpareBank 1 Søre Sunnmøre fra 2010

2009

 • Tingvoll Sparebank er sammenslått med Sparebanken Møre og videreføres nå som Sparebanken Møre avdeling Tingvoll (ikke lenger egen juridisk enhet), gjeldende fra 2009
 • Sauda Sparebank er sammenslått med Sparebanken Vest og videreføres nå som Sparebanken Vest avdeling Sauda (ikke lenger egen juridisk enhet), gjeldende fra 1.11.2009.

2008

 • Sandsvær Sparebank (med markedsnavn SpareBank 1 Kongsberg og Drammen) og Sparebanken Vestfold (med markedsnavn SpareBank 1 Vestfold) fusjonerte 1.11. 2008. Nytt juridisk navn er SpareBank 1 Buskerud-Vestfold
 • Sparebanken Telemark og Sparebanken Grenland ble en juridisk enhet 01.06.08. Nytt navn er SpareBank 1 Telemark
 • Sparebanken Midt-Norge endret i mars 08 sitt foretaks- og markedsnavn til SpareBank 1 SMN. Samtidig opphører SpareBank 1 Romsdals Fellesbank som eget merkenavn.

2007

 • Sparebanken Telespar endret 15.05.07 navnet til Fornebu Sparebank (Fornebubanken).
 • Ankenes Sparebank og Narvik Sparebank ble en juridisk enhet fra 1.03.07. Nytt navn er Sparebanken Narvik.

2006

 • Grong Sparebank og Verran Sparebank fusjonerte fra 13.11.06. Nytt navn er Grong Sparebank.
 • Ofoten Sparebank og Tjelsund Sparebank fusjonerte fra 13.11.06. Nytt navn er Ofoten Sparebank.
 • Sparebanken Hardanger gikk inn i SpareBank-1 Alliansen. 14.09.06
 • Sparebanken Sogn og Fjordane har søkt om omdanning og fusjon med Gjensidige.
 • Hegra Sparebank gikk inn i Terra-Gruppen (fra å være samarbeidsbank med DnB NOR)
 • Sparebanken Hedmark, Sparebanken Volda og Ørsta samt Kvinnherad Sparebank gikk inn i SpareBank 1-alliansen (våren/sommeren 2006)

2005

 • Sparebanken Rana og Helgeland Sparebank fusjonerte 1. april 2005. Den fusjonerte bankens navn er Helgeland Sparebank. Samarbeidet med DnB NOR er besluttet videreført i Helgeland Sparebank etter fusjonen. Helgeland Sparebank er dermed gått ut av Terra-Gruppen.

2004

 • Holla Sparebank og Lunde Sparebank fusjonerte 01.10.04. Banken heter nå Holla og Lunde Sparebank
 • Fana Sparebank, Voss Sparebank og Sparebanken Volda Ørsta gikk ut av Terra-Gruppen AS (alliansefrie pr 01.01.05)
 • Spareskillingsbankens samarbeidsavtale med DnB NOR er sagt opp (uavhengig pr 01.01.05)
 • Jernbanepersonalets sparebank har gått inn i Terra-Gruppen (juli 2004)
 • SpareBank 1 Vest gikk ut av 1-gruppen 01.01.04. Banken er alliansefri og heter nå Sparebanken Vest.
 • Gjensidige Nor Sparebank og DnB til DnB NOR
 • Helgeland Sparebank og Sparebanken Rana til Helgeland Sparebank

2003 

 • Sparebanken Sogn og Fjordane og Sparebanken Flora-Bremanger har fusjonert ved at Sparebanken Flora-Bremanger ble en del av Sparebanken Sogn og Fjordane 13.10.03
 • Sparebanken Telespar opprettet 22.05.03
 • Enebakk Sparebank har gått inn i Lillestrøm Sparebank (mai 2003).

2001

 • Borge Sparebank har endret navn til Lofoten Sparebank. Fortsatt i Terra-Gruppen AS.
 • Surnadal Sparebank og Stangvik Sparebank har fusjonert. Banken heter nå Surnadal & Stangvik Sparebank (01.10.01)
 • Øksendal Sparebank har fusjonert inn i Tingvoll Sparebank (24.07.01)
 • Surnadal Sparebank er nå med i Terra-Gruppen AS, og har ikke lenger avtale med Gjensidige NOR Sparebank (01.06.01)

2000

 • SpareBank 1 Hallingdal og Hemsedal Sparebank til SpareBank 1 Hallingdal
 • Tingvoll og Gjemnes Sparebanker til Tingvoll Sparebank

1999 

 • Birkenes og Vegusdal Sparebanker til Birkenes Sparebank

1997

 • Eiker Sparebank og Drammensbanken Skoger Sparebank til Sparebanken Øst

1994

 • Hjartdal og Gransherad Sparebanker til Hjartdal og Gransherad Sparebank

1992

 • Sparebanken Hedmark og Hof Sparebank til Sparebanken Hedmark

1991

 • Sparebanken Rana og Hemnes Sparebank til Sparebanken Rana
 • Sparebanken Nord- Norge og Nordkapp Sparebank til Sparebanken Nord-Norge
 • Narvik og Tysfjord Sparebanker til Narvik Sparebank
 • Sparebanken NOR og Nore Sparebank til Sparebanken NOR
 • Sparebanken Rogaland og Hetland Sparebank til Sparebanken Rogaland
 • Nordmøre og Halsa Sparebanker til Nordmøre Sparebank

1990

 • Sparebanken Møre og Sparebanken Romsdal til Sparebanken Møre
 • Sparebanken Buskerud og Flå Sparebank til Sparebanken Buskerud
 • Sparebanken ABC, Sparebanken Buskerud, Sparebanken Vestfold, Sparebanken Østfold og Sparebanken Østlandet til Sparebanken NOR
 • Sparebanken NOR, Sparebanken Moss Hobøl og Skiptvedt Sparebank til Sparebanken NOR

1989

 • Sparebanken Østlandet og Spareskillingsbanken Oslo til Sparebanken Østlandet
 • Sparebanken Vest, Sogndal Sparebank og Sparebanken Nordfjord til Sparebanken Vest    
 • Sparebanken Rogaland og Jærbanken Varhaug Sparebank til Sparebanken Rogaland
 • Sparebanken Vestfold og Aasgaardstrand og Omegns Sparebank til Sparebanken Vestfold
 • Sandefjordbanken Sandar Sparebank og Borrebanken Borre Sparebank til Sandefjordbanken - Sandar Sparebank
 • Sparebanken Midt-Norge og Spareskillingsbanken Trøndelag til Sparebanken Midt-Norge
 • Sparebanken Nord og Tromsø Sparebank til Sparebanken Nord-Norge

1988

 • Sparebanken Midt-Norge, Sparebanken Inn-Trøndelag, Sparebanken Namdal, Aure og Mosvik Sparebanker til Sparebanken Midt-Norge
 • Sparebanken Hedmark, Vinger og Østerdalen Sparebanker til Sparebanken Hedmark
 • Plussbank Sparebanken Agder og Telemark og Sør-Audnedal Sparebank til Plussbank - Sparebanken Agder og Telemark
 • Sparebanken Østlandet og Sparebanken Valdres til Sparebanken Østlandet
 • Sunnfjord, Balestrand, Gaular, Gloppens, Hornidals, Innvik, Leikanger og Stryn Sparebanker til Sparebanken Sogn og Fjordane

1987

 • Sparebanken Sør og Sannidal og Skåtøy Sparebank til Sparebanken Sør
 • Sparebanken Rogaland og Sokndal Sparebank til Sparebanken Rogaland
 • Sparebanken ABC og Fet og Rælingen Sparebank til Sparebanken ABC
 • Haugesund og Imsland Sparebanker til Haugesund Sparebank
 • Spareskillingsbanken Trøndelag og Aalen Sparebank til
 • Spareskillingsbanken Trøndelag
 • Sparebanken Nordland, Alstahaug og Nesna Sparebanker til Sparebanken Nordland
 • Sparebanken Østlandet og Sell Sparebank til Sparebanken Østlandet
 • Sparebanken Vestfold og Våle Sparebank til Sparebanken Vestfold
 • Sparebanken Sør, Fyresdal, Kviteseid og Risør Sparebanker til Sparebanken Sør
 • Sparebanken Fredrikstad og Sparebanken Borg til Sparebanken Østfold
 • Sparebanken Agder, Saude og Nes, Heddal, Skien og Tokke-Vinje Sparebanker til Plussbank - Sparebanken Agder og Telemark
 • Sandar, Fredriksværns og Tjølling Sparebanker til Sandefjordbanken - Sandar Sparebank

1986

 • Sparebanken Møre og Sandøy Sparebank til Sparebanken Møre
 • Sparebanken Fredrikstad og Tune og Rolvsøy Sparebank til Sparebanken Fredrikstad
 • Kvinesdal og Fjotland Sparebanker til Kvinesdal Sparebank
 • Sparebanken Vest og Fitjar Sparebank til Sparebanken Vest
 • Sparebanken Agder og Finsland Sparebank til Sparebanken Agder
 • Gudbrandsdal Sparebank og Sparebanken Vestoppland til Sparebanken Østlandet
 •  

1985

 • Bodø Sparebank, Sparebanken Sortland og Øksnes, Buksnes, Bø, Dverberg, Fauske, Lødingen, Saltdal, Stamsund, Stegens, Sørfold og Vaagan Sparebanker til Sparebanken Nordland
 • Aalesunds, Borgund, Haram, Hareid, Norddal, Stranda, Sykkylven og Ulstein Sparebanker til Sparebanken Møre
 • Trondhjems og Strindens, Frosta, Høylandet, Levanger, Nærøy, Stjørdal og Vikna Sparebanker til Sparebanken Midt- Norge
 • Voss og Vossestrand Sparebanker til Voss Sparebank
 • Sparebanken Rogaland og Bokn Sparebank til Sparebanken Rogaland
 • Sparebanken Agder og Høvaag Sparebank til Sparebanken Agder
 • Sparebanken Valdres, Fagernes og Nordre Aurdal Sparebanker til Sparebanken Valdres
 • Sparebanken Sør og Nissedal Sparebank til Sparebanken Sør
 • Sparebanken Oslo Akershus og Fellesbanken til Sparebanken ABC

1984

 • Sparebanken Rogaland, Høyland og Nes Sparebanker til Sparebanken Rogaland
 • Aalesunds og Voll Sparebanker til Aalesunds Sparebank
 • Farsund og Spind Sparebanker til Farsund Sparebank
 • Sunnfjord, Gulen, Naustdal og Sulen Sparebanker til Sunnfjord Sparebank
 • Aust- Agder, Bjelland og Grindheim, Hægebostad og Eiken, Øyslebø og Laudals, Farsund, Froland, Lyngdal, Mandals, Nordre Undals, Vanse og Åseral Sparebanker til Sparebanken Sør
 • Gudbrandsdal og Ringsaker Sparebanker til Gudbrandsdal Sparebank
 • Sparebanken Nord og Trondenes Sparebank til Sparebanken Nord
 • Tromsø og Kvedfjord Sparebanker til Tromsø Sparebank
 • Sparebanken Romsdal og Veøy Sparebank til Sparebanken Romsdal
 • Christiansands, Halse og Harkmark, Øvrebø og Hægeland, Iveland, 
  Oddernes og Vennesla Sparebanker til Sparebanken Agder

1983

 • Tromsø og Øst- Finnmark Sparebanker til Tromsø Sparebank
 • Romsdal, Molde, Aukra, Eids Sogns, Isfjordens, Otrøy og Rauma Sparebanker til Sparebanken Romsdal
 • Borgund og Vigra Sparebanker til Borgund Sparebank
 • Sparebanken Oslo Akershus og Aas Sparebank til Sparebanken Oslo Akershus
 • Sparebanken Rogaland, Avaldsnes, og Ølen Sparebanker til Sparebanken Rogaland
 • Sparebanken Vest og Fjære Sparebank til Sparebanken Vest
 • Spareskillingsbanken Trøndelag og Singsås Sparebank til
 • Spareskillingsbanken Trøndelag
 • Aust- Agder og Fjære Sogns Sparebanker til Aust-Agder Sparebank
 • Mo og Rødøy Sparebanker til Mo Sparebank
 • Nordmøre, Straumsnes og Valsøyfjord Sparebanker til Nordmøre Sparebank

1982

 • Hedrum-Lardal, Holmestrand og Botne, Hof, Hortens, Larvik, Ramnes, Sande, Sandefjords, Sems, Stokke, Svelvik, Tjøme og Tønsbergs Sparebanker til Sparebanken Vestfold
 • Gjøvik og Lands Sparebanker til Sparebanken Vestoppland
 • Hedmarken og Nord-Østerdal Sparebanker til Sparebanken Hedmark
 • Aust-Agder og Bygland Sparebanker til Aust-Agder Sparebank
 • Stjørdal og Skatval Sparebanker til Stjørdal Sparebank
 • Sparebanken Oslo Akershus og Lørenskog Sparebank til Sparebanken Oslo Akershus
 • Østerdalen og Elverum Sparebanker til Østerdalen Sparebank
 • Bergens, Austerheim og Fedje, Sund og Austevoll, Bremnes og Moster, Bruvik, Eid sokn, Fusa, Hosanger, Samnanger, Stord, Skånevik, Strandebarm og Vikøy Sparebanker til Sparebanken Vest
 • Fredrikstad og Glommen Sparebanker til Sparebanken Fredrikstad
 • Sparebanken Buskerud og Hole Sparebank til Sparebanken Buskerud
 • Namsos, Harran, Namsskogan og Overhalla Sparebanker til Sparebanken Namdal Sparebanken Nord og Hammerfest Sparekasse til Sparebanken Nord
 • Tromsø og Andenes Sparebank til Tromsø Sparebank
 • Trondhjems og Strindens og Støren Sparebanker til Trondhjems og Strindens Sparebank  

1981

 • Borgund og Stordal Sparebanker til Borgund Sparebank
 • Trondhjems og Strindens og Skaun Sparebanker til Trondhjems og Strindens Sparebank
 • Helgeland og Brønnø Sparebanker til Helgeland Sparebank
 • Bodø og Meløy Sparebanker til Bodø Sparebank
 • Aust-Agder og Landvik Sparebanker til Aust-Agder Sparebank
 • Sparebanken Buskerud og Hurum Sparebank til Sparebanken Buskerud
 • Kvinesdal og Feda Sparebanker til Kvinesdal Sparebank
 • Sør-Gudbrandsdal, Dovre, Lesja, Lesjaskog og Vågå Sparebanker til Gudbrandsdal Sparebank
 • Sparebanken Buskerud og Lier Sparebank til Sparebanken Buskerud
 • Glommen og Hvaler Sparebanker til Glommen Sparebank
 • Sparebanken Oslo Akershus og Vestby Sparebank til Sparebanken Oslo Akershus

1980

 • Steinkjer, Inderøy, Snåsa og Verdal Sparebanker til Inn-Trøndelag Sparebank
 • Spareskillingsbanken Trondheim og Osen Sparebank til Spareskillingsbanken Trondheim
 • Sparebanken Buskerud og Krødsherred Sparebank til Sparebanken Buskerud
 • Namsos, Bindal, Kolvereid, Leka og Sørli Sparebanker til Namsos Sparebanker
 • Tromsøsundets, Alta, Astafjordene, Bardu, Berlevåg, Hillesøy, Salangen, Talvik, Sør-Varanger og Skjærvø og Nordreisa Sparebanker til Sparebanken Nord
 • Helgeland og Vega Sparebanker til Helgeland Sparebank
 • Sparebanken Rogaland og Sirdal Sparebank til Sparebanken Rogaland
 • Sparebanken Oslo Akershus, Asker og Kråkstad og Ski Sparebanker til Sparebanken Oslo Akershus
 • Borgund og Sande og Rovde Sparebanker til Borgund Sparebank

1979

 • Aust-Agder og Tromø Sogn Sparebanker til Aust-Agder Sparebank
 • Aalesunds og Vestnes Sparebanker til Aalesunds Sparebank
 • Alstadhaug og Dønnes Sparebanker til Alstahaug Sparebank
 • Trondhjems og Strindens og Agdenes Sparebanker til Trondhjems og Strindens Sparebank
 • Flekkefjords og Bakke og Gyland Sparebanker til Flekkefjords Sparebank
 • Borgund og Herøy og Leikong Sparebanker til Borgund Sparebank
 • Sortland og Øksnes Sparebanker til Sparebanken Sortland og Øksnes

1978

 • Fredrikstad og Borge Sparebanker til Fredrikstad Sparebank
 • Drammens, Kongsberg, Rollag og Veggli og Sigdal og Eggedal Sparebanker til Sparebanken Buskerud
 • Tromsø og Måsøy Sparebanker til Tromsø Sparebank
 • Sarpsborg og Rakkestad Sparebanker til Sparebanken Borg
 • Bodø og Skjerstad Sparebanker til Bodø Sparebank

1977

 • Trondhjems og Strindens og Leinstrand Sparebanker til Trondhjems og Strindens Sparebank
 • Namsos, Foldereid, Flatanger og Fosnes Sparebanker til Namsos Sparebank
 • Aust-Agder og Søndeled Sparebanker til Aust-Agder Sparebank
 • Vefsn, Brønnøsund, Herøy, Velfjord og Vevelstad Sparebanker til Helgeland Sparebank

 

1976

 • Moss og Hobøl Sparebanker til Moss Sparebank
 • Drammens, Flesberg og Uvdal Sparebanker til Drammens Sparebank
 • Levanger og Skogns Sparebank, Sparebanken i Skogn og Ytterøy Sparebank til Levanger Sparebank
 • Mo og Lurøy Sparebanker til Mo Sparebank
 • Trondhjems og Strindens og Budal Sparebanker til Trondhjems og Strindens Sparebank
 • Stjørdal og Meraker Sparebanker til Stjørdal Sparebank
 • Vaagan og Svolvær Sparebanker til Vaagan Sparebank
 • Stavanger Sparekasse, Bjerkreim, Egersund og Dalane, Finnøy, Fister, Forsand, Gjesdal, Nærbø, Skudesneshavn, Stangaland, Vats, Aardal og Torvastad og Skåre Sparebanker til Sparebanken Rogaland
 • Haugesunds og Skjold Sparebanker til Haugesunds Sparebank
 • Bremnes og Moster Sparebanker til Bremnes og Moster Sparebank

1975

 • Hedrum og Lardal Sparebanker til Hedrum-Lardal Sparebank
 • Trondhjems, Bjørnør, Rennebu, Rissa, Stjørna og Strindens Sparebanker til Trondhjems og Strindens Sparebank
 • Steinkjer og Namdalseid Sparebanker til Steinkjer Sparebank
 • Luster, Hafslo og Jostedal Sparebanker til Luster Sparebank
 • Hedemarken, Løiten, Trysil, Vaaler og Aasnes Sparebanker til Hedemarken Sparebank
 • Aalesunds og Sunnylven Sparebanker til Aalesunds Sparebank
 • Sarpsborg, Skjeberg og Varteig Sparebanker til Sarpsborg Sparebank
 • Bergens og Lindås Sparebanker til Bergens Sparebank
 • Sunnfjord, Brekke, Hyllestad, Kyrkjebø og Lavik Sparebanker til Sunnfjord Sparebank
 • Stavanger Sparekasse, Erfjord, Jelsa, Sand og Suldal Sparebanker til Stavanger Sparekasse
 • Oslo og Akershus og Sørum Sparebanker til Oslo og Akershus Sparebank

1974

 • Nes og Hidra Sparebanker til Nes Sparebank
 • Kinsarvik og Herand Sparebanker til Kinsarvik Sparebank
 • Grong og Lierne Sparebanker til Grong Sparebank
 • Bodø og Hadsel Sparebanker til Bodø Sparebank
 • Stavanger Sparekasse, Lund og Strand Sparebanker til Stavanger Sparekasse
 • Fauske og Valnesfjord Sparebanker til Fauske Sparebank
 • Oslo, Eidsvoll, Gjerdrum, Hurdal, Nannestad, Raumnes, Frogn og Skedsmo Sparebanker til Oslo og Akershus Sparebank

1973

 • Sør-Gudbrandsdal, Lillehammer og Ringebu Sparebanker til Sør-Gudbrandsdal Sparebank
 • Arendal, Grimstad og Nedenes Sparebanker og Håndverkernes Sparekasse til Aust-Agder Sparebank
 • Egersunds og Dalane Sparebanker til Egersund og Dalane Sparebank
 • Alvdal, Foldal og Tønset Sparebanker til Nord-Østerdalen Sparebank
 • Bergens og Odda Sparebanker til Bergens Sparebank
 • Førde, Askvold, Jølster og Vevring Sparebanker til Sunnfjord Sparebank
 • Kristiansunds Sparebank, Kristiansunds Spareskillingsbank, Smølen og Øre Sparebanker til Nordmøre Sparebank
 • Spareskillingsbanken Trondheim og Stoksund Sparebank til Spareskillingsbanken Trondheim

 

1972

 • Eidsberg og Mysen Sparebanker til Eidsberg Sparebank
 • Oslo, Enebakk, Ullensaker og Bærums Sparebanker til Oslo Sparebank
 • Stranda og Geiranger Sparebanker til Stranda Sparebank
 • Fræna og Bud Sparebanker til Bud, Fræna og Hustad Sparebank
 • Tromsøsundets og Sørreisa Sparebanker til Tromsøsundets Sparebank
 • Vadsø og Vardø Sparebanker til Øst-Finnmark Sparebank
 • Borgund, Lærdal og Årdal Sparebanker til Indre Sogn Sparebank
 • Trondhjems, Nord-Frøya, Sør-Frøya, Hitra og Kvenvær Sparebanker til Trondhjems Sparebank
 • Drammens og Gol Sparebanker til Drammens Sparebank
 • Surnadal og Åsskard Sparebanker til Surnadal Sparebank
 • Trondenes og Bjarkøy Sparebanker til Trondenes Sparebank
 • Kvinnherad og Varaldsøy Sparebanker Kvinnherad Sparebank
 • Porsgrunds, Brevik og Eidanger Sparerbanker til Sparebanken for Brevik, Eidanger og Porsgrunn
 • Nedenes, Holt og Tvedestrands Sparebanker til Nedenes Sparebank
 • Stavanger Sparekasse og Håland Sparebank til Stavanger Sparekasse
 • Nissedal og Treungen Sparebanker Nissedal Sparebank

1971

 • Gjøvik, Biri og Vardal Sparebanker til Gjøvik Sparebank
 • Øyer og Fåberg-Gausdal Sparebanker til Sør-Gudbrandsdal Sparebank
 • Nordfjord, Davik, Selje og Vågsøy Sparebanker til Nordfjord Sparebank
 • Bremanger og Kinns Sparebanker til Flora- Bremanger Sparebank
 • Spareskillingsbanken Trondheim og Horg Sparebank til Spareskillingsbanken Trondheim
 • Bodø og Værøy Sparebanker til Bodø Sparebank
 • Nedenes og Tverdalsøens Sparebanker til Nedenes Sparebank
 • Oslo og Follo Sparebanker til Oslo Sparebank
 • Fjære Sparebank og L/L Valestrand Privatbank til Fjære Sparebank
 • Soon, Vaaler og Rygge Sparebanker til Rygge-Vaaler Sparebank
 • Bergens, Alversund, Fjell, Haus, Masfjordens, Manger og Hamre og Aasane Sparebanker til Bergens Sparebank
 • Trondhjems og Børsa Sparebanker til Trondhjems Sparebank
 • Nord-Fron og Sør-Fron Sparebanker til Fron Sparebank
 • Sogndal, Sogndals Landsogns og Sogn Ladesteds Sparebanker til Sogndal Sparebank
 • Kristiansunds, Bremsnes og Kvernes Sparebanker til Kristiansunds Sparebank

1970

 • Onsøy og Glemmen og Kraakerøy Sparebanker til Glommen Sparebank
 • Fredrikstad og Raade Sparebanker til Fredrikstad Sparebank
 • Vinje og Tokke Sparebanker til Tokke-Vinje Sparebank  
 • Nedenes og Aamli Sparebanker til Nedenes Sparebank
 • Haugesunds og Bømlo Sparebanker til Haugesunds Sparebank
 • Bodø og Hamarøy Sparebanker til Bodø Sparebank
 • Oslo, Oppegaard og Akers Sparebanker til Oslo Sparebank
 • Bergens og Os Sparebanker til Bergens Sparebank
 • Bjugn Sparebank og Bjugn Sparekasse til Bjugn Sparebank
 • Tromsø og Torsken Sparebanker til Tromsø Sparebank
 • Hamar, Stange og Vangs Sparebanker til Hedemarken Sparebank
 • Nedre Eikers og Ekers Sparebanker til Eiker Sparebank
 • Dalane og Heskestad Sparebanker til Dalane Sparebank

1969

 • Akers og Håndverkernes Sparebanker til Akers Sparebank
 • Spareskillingsbanken Trondheim, Byneset og Buvik Sparebanker til Spareskillingsbanken Trondheim
 • Kolvereid og Gravvik Sparebanker til Kolvereid Sparebank
 • Tromsø, Gisund, Lyngen, Dyrøy og Tranøy Sparebanker til Tromsø Sparebank
 • Oslo og Stabekk Sparebanker til Oslo Sparebank
 • Brevik og Eidanger Sparebanker til Brevik og Eidanger Sparebank

1968

 • Ørland Sparebank og Ørland Sparekasse til Ørland Sparebank
 • Fredrikshalds og Idd Sparebanker til Fredrikshalds Sparebank
 • Molde og Bolsøy Sparebanker til Molde Sparebank
 • Lillesands og Vestre Moland Sparebanker til Lillesands Sparebank
 • Vestre Gausdal, Østre Gausdal og Faaberg Sparebanker til
 • Fåberg-Gausdal Sparebank
 • Stjørdal Landmannssparebank og Stjørdalens Sparebank til Stjørdal Sparebank

1967

 • Rennebu og Inset Sparebanker til Rennebu Sparebank
 • Steinkjær, Stod og Steinkjær, Beitstad og Malm, Sparbu og Egge  Sparebanker og Sparbu Arbeidersparebank til Steinkjer Sparebank
 • Vaagan og Moskenes Sparebanker til Vaagan Sparebank
 • Tinn og Rauland Sparebanker til Tinn Sparebank

1966

 • Stor-Elvdal, Ytre Rendal, Øvre Rendalen og Aamot Sparebanker til Østerdalen Sparebank  
 • Sigdal og Eggedal Sparebanker til Sigdal og Eggedal Sparebank
 • Grimstads og Eide Sparebanker til Grimstads Sparebank
 • Borgund og Skodje og Vatne Sparebanker til Borgund Sparebank
 • Bolsøy, Nesjestranda Sparebanker og Bolsøy Sparekasse til Bolsøy Sparebank
 • Alstahaug, Stamnes og Tjøtta Sparebanker til Alstahaug Sparebank
 • Hetland og Sjernarøy Sparebanker til Hetland Sparebank
 • Fræna, Indre Fræna og Hustad Sparebanker til Fræna Sparebank

1965

 • Fredriksstad Sparebank og Fredriksstad Spareskillingsbank til Fredrikstad Sparebank
 • Stange og Romedal Sparebanker til Stange Sparebank
 • Oddernes, Randesunds og Tveit Sparebanker til Oddernes Sparebank
 • Dalane, Egersund Landsogns og Helleland Sparebanker til Egersund LandsognsSparebank
 • Volda og Ørsta, Hjørundfjord og Vartdal Sparebanker til Volda og Ørsta Sparebank
 • Bjugn og Jøssund Sparebanker til Bjugn Sparebank
 • Øksnes og Langenes Sparebanker til Øksnes Sparebank
 • Hetland, Kvitsøy og Rennesøy Sparebanker til Hetland Sparebank
 • Farsund og Herad Sparebanker til Farsund Sparebank
 • Torvastad, Tysvær og Nedstrand Sparebanker til Torvastad og Skåre Sparebank
 • Aalesunds og Vanylven og Syvde Sparebanker til Aalesunds Sparebank
 • Halse og Harkmark og Holum Sparebanker til Halse og Harkmark Sparebank
 • Tolga-Os Sparebank, Tolga Sparekasse og Tolgen Sparebank til Tolga-Os Sparebank
 • Sandnes og Høle Sparebanker til Sandnes Sparebank
 • Odda og Røldal Sparebanker til Odda Sparebank
 • Melhus, Flå og Hølonda Sparebanker til Melhus Sparebank

1964

 • Kristiansunds, Tustna og Frei Sparebanker til Kristiansunds Sparebank
 • Mo og Korgen Sparebanker til Mo Sparebank
 • Vaagan og Flakstad Sparebanker til Vaagan Sparebank
 • Tromsø og Malangen Sparebanker til Tromsø Sparebank
 • Tromsøsundets, Balsfjord, Karlsøy og Målselv Sparebanker
 • til Tromsøsundets Sparebank
 • Eidsvoll og Feiring Sparebanker til Eidsvoll Sparebank
 • Haugesunds og Sandeid Sparebanker til Haugesunds Sparebank
 • Trondenes og Skånland Sparebanker til Trondenes Sparebank
 • Tønset og Kvikne Sparebanker til Tønset Sparebank
 • Gjerpens og Solum Sparebanker til Gjerpen og Solum Sparebank
 • Kinsarvik og Jondal Sparebanker til Kinsarvik Sparebank
 • Bergen, Alvøens og Herdla Sparebanker til Bergen Sparebank
 • Bamble og Langesund Sparebanker til Bamble og LangesundSparebank
 • Tinn og Hovin Sparebanker til Tinn Sparebank
 • Gloppens og Breim Sparebanker til Gloppens Sparebank

1963   

 • Svelvik og Strømm og Berger Sparebanker til Svelvik og Strømm
 •                Sparebank
 • Aalesunds og Aaheim Sparebanker til Aalesunds Sparebank
 • Mandals og Spangereid Sparebanker til Mandals Sparebank
 • Lunde og Flåbygd Sparebanker til Lunde Sparebank

1962   

 • Nedre Eikers Sparebank og Nedre Eikers Spareforening til Nedre Eiker Sparebank
 • Onsøy og Græsvik Sparebanker til Onsøy Sparebank
 • Voss og Evanger Sparebanker til Voss Sparebank

1961

 • Tvedestrand og Dybvaag Sparebanker til Tvedestand Sparebank
 • Tokke, Lårdal og Mo Sparebanker til Tokke Sparebank
 • Oslo Sparebank og Underordnede Handelsstands Sparebank til Oslo Sparebank
 • Namsos og Klinga Sparebanker til Namsos Sparebank

1960

 • Skjærvø og Nordreisa Sparbanker til Skjærvø Sparebank
 • Nedenes og Øyestad Sparebanker til Nedenes Sparebank
 • Tysnes Sparebank og A/ S Tysnes Privatbank til Tysnes Sparebank