Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

Sparebankstiftelsene – Hvem er de og hva gjør de?

De fleste av oss kjenner godt til en eller flere sparebanker. Samtidig finnes det også noe som heter sparebankstiftelser. Hva er egentlig formålet til en sparebankstiftelse, og hva skiller denne typen stiftelser fra andre stiftelser?

Norsk landskap. Foto.
Foto: Sebastian Warneke / Adobe Stock

Ny bransjerapport om sparebankstiftelsene - Kraftig økning i gaveinntekter tross inntektsnedgang

Sparebankforeningen har utarbeidet en ny bransjeanalyse som inneholder viktige hovedstørrelser og nøkkeltall for landets sparebankstiftelser. Rapporten viser at sparebankstiftelsene delte ut 1,4 milliarder til allmennyttige formål i fjor, en økning på 24 prosent sammenlignet med året før. Samtidig sank sparebankstiftelsenes samlede inntekter med 1,8 milliarder kroner i 2020.

Dødsdommen over sparebanker er lite nyansert

Nettavisens overskrift «70 sparebanker på dødsliste» bidrar til ubegrunnet frykt og usikkerhet blant norske forbrukere om sparebankenes framtid. Vår vurdering er at sparebanksektoren står sterkere enn tidligere, basert på enkeltbankenes evne til å utvikle og omstille seg. Les debattinnlegget til Iman Winkelman, direktør for Sparebankforeningen, på Nettavisen.no.

Vellykket årskonferanse for en samlet sparebanksektor

Denne uken samlet Sparebankforeningen en samlet sparebanksektor til årskonferanse i Bergen. Nærmere 330 engasjerte ledere og styremedlemmer fra landets sparebanker og sparebankstiftelser rettet oppmerksomheten mot viktigheten av at Norge har en mangfoldig...

Sparebankdagene 2021. Foto
Sparebankdagene 2021

Nytt initiativ for å styrke sparebanknæringen

Gjennom et nytt initiativ samarbeider Sparebankforeningen, Finansforbundet og LO Finans om å få frem betydningen av en sterk sparebanknæring i Norge. Målet med initiativet er å få frem rollen sparebankene og de ansatte i næringen spiller for aktivitet, vekst og utvikling lokalt og regionalt.

Din guide til Arendalsuka 2021

Sparebankforeningen har gleden av å legge ved en guide til andre aktuelle arrangementer i forbindelse med Arendalsuka 2021.    Se Sparebankforeningens program i egen sak.   Vi anbefaler deg ellers også å benytte arendalsuka.no for å orientere deg om årets planlagte aktiviteter.    

Se opptak fra Sparebankforeningen på Arendalsuka

Nå kan du se opptak fra Sparebankforeningens arrangement under Arendalsuka. Her ble blant annet eldrebølgen i distriktene og omstillingen av hele Norge diskutert av toppledere og fagpersoner fra sparebanknæringen og politikere fra de fleste partiene.

Ingen slutt for lokale sparebanker

Sparebanknæring viser omsorg for bedrifter, husholdninger og lokalsamfunn som er hardt rammet av smitteverntiltakene. Det styrker deres konkurransekraft etter koronaen.

Hvordan samarbeide om redusert plastforsøpling?

Hvert år ender mer enn 1500 tonn gummigranulat fra kunstgressbaner i naturen. Dette gjør norske idrettsanlegg til en alvorlig forurensningskilde i mange nærmiljø. Hvordan kan myndighetene, idretten og sparebanknæringen sammen redusere plastforsøplingsproblemet?

Sparebankene tar lokale initiativ i krisetider

Myndighetenes strenge smitteverntiltak har snudd mange bedrifters økonomiske situasjon på hodet. En ny undersøkelse viser at bedrifter i distriktet opplever at de har fått sterk støtte fra sin lokale bank under koronapandemien.

Vellykket årsmøte for Sparebankforeningen

Sparebankforeningen avholdt sitt årsmøte 22.mars. Nærmere femti medlemsvirksomheter var representert på møtet som ble gjennomført via Teams på grunn av koronapandemien og myndighetenes strenge tiltak for å begrense smittespredning.

En million nye jobber. Med sparebanknæringens hjelp!

Finans Norge inviterer i år til en digital årskonferanse med jobbskaping som hovedtema. Tittelen på konferansen er «En million nye jobber». En ambisjon om sterk jobbvekst lar seg vanskelig realisere uten sparebanknæringens bidrag. Det skriver Sparebankforen...

Hvordan få fart på frivillig sektor igjen?

Sparebankforeningen inviterer sine medlemmer til et webinar om hvordan sparebankstiftelsene kan bidra til å få fart på aktiviteten igjen etter koronapandemien. Bakgrunnen for webinaret er sparebankstiftelsenes og sparebankenes omfattende bidrag til frivillig sektor hvert år gjennom sjenerøse gaveutdelinger.

På plass i Sparebankforeningen

Iman Winkelman er på plass i rollen som leder for Sparebankforeningen. Ny leder gleder seg til foreningens årsmøte og har også invitert alle medlemmer til et webinar for å bli bedre kjent.