Nytt medlem: Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre

Vi ønsker Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre velkommen som medlem i Sparebankforeningen. Foto: Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre

Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre er nytt medlem i Sparebankforeningen.

Som et ledd i fusjonen mellom Sparebank 1 Søre Sunnmøre og Sparebank 1 SMN ble Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre opprettet i 2023.

På styremøte i Sparebankforeningen i januar ble den nye stiftelsens søknad om medlemskap innvilget, og vi kan dermed ønske vårt nyeste medlem hjertelig velkommen!

Stiftelsen ledes av Arne Lothe og styreformann er Arild Hatløy. Samtlige medlemmer i de styrende organene bor i Søre Sunnmøre.

Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre ble tildelt 8,99 % av eierandelskapitalen i SpareBank 1 SMN i fusjonen, i tillegg til en kontanttilførsel. 

Sparebankstiftinga Søre Sunnmøres nettsider finner du her