Geir Bergskaug gjenvalgt som styreleder

Konsernsjef Geir Bergskaug i Sparebanken Sør er gjenvalgt som styreleder for Sparebankforeningen. Foto: Sparebanken Sør

Geir Bergskaug ble på Sparebankforeningens årsmøte gjenvalgt til styreleder for ett år. Her kan du se foreningens styresammensetning fremover.

Geir Bergskaug fortsetter som styreleder i Sparebankforeningen etter to år i vervet. På Sparebankforeningens årsmøte 18. mars ble han gjenvalgt for ett år. Bergskaug er til daglig konsernsjef i Sparebanken Sør. 

Med seg i styret får han (nye medlemmer i kursiv):

 • Even Westerveld (DNB)
 • Bente Haraldson Syre (Haugesund Sparebank)
 • Klara Lise Aasen (SpareBank 1 Østlandet)
 • Jan Erik Kjerpeseth (Sparebanken Vest)
 • Hallvard Klakegg (Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane)
 • Evy Ann Hagen (Aurskog Sparebank)
 • Hanne Nordgaard (SpareBank 1 Helgeland)
 • Nina Holte (Agder Sparebank)
 • Kristin Vitsø Bjørnstad (Sparebankstiftelsen Hedmark)
 • Jermund Lien Molland (Luster Sparebank).

Varamedlemmer:

 • Allan Troelsen, SpareBank 1 Nordmøre 
 • Inge Reinertsen, Sparebank 1 SR-Bank
 • Inger Lise Larsen, Sparebankstiftelsen DNB
 • Gine Wang-Reese, DNB 
 • Trond Teigene, Sparebanken Sogn og Fjordane
 • Per Arild Eggen, Tolga Os Sparebank

I tillegg ble det gjort endringer i valgkomiteen. Jan-Frode Janson ble takket av etter å ha gjort en god jobb som leder av valgkomiteen de siste årene. Den nye valgkomiteen består av disse medlemmene:

 • Fredrik Berger (DNB)
 • Heidi Nag Flikka (Flekkefjord Sparebank)
 • Glenn Malcolm Haglund ( Eidsberg Sparebank)
 • Per Halvorsen (Sparebank 1 Sørøst-Norge)
 • Gisle Dahn (SpareBank 1 Stiftelsen BV)
 • John Håvard Solum (Grong Sparebank), varamedlem
 • Kenneth Engedal (Spareskillingsbanken), varamedlem

Årsmøtet behandlet også årsregnskapet for 2023 og styrets årsberetning for 2023. Begge ble vedtatt uten innvendinger.