Ny styreleder i SpareBank 1-stiftelsen Ringerike

Avtroppende styreleder Tor Eid og påtroppende styreleder Marte Lerberg Kopstad i SpareBank 1-stiftelsen Ringerike. Foto: SpareBank 1-stiftelsen Ringerike

Marte Lerberg Kopstad er ny styreleder i SpareBank 1-stiftelsen Ringerike.

SpareBank 1-stiftelsen Ringerike

SpareBank 1-stiftelsen Ringerike

  • Stiftelsen forvalter ca 2,2 milliarder kroner, som tilsvarer ca 57 000 kr per innbygger.
  • Siden starten i 2010 er det delt ut 380 millioner kroner til allmennyttige formål i kommunene Ringerike og Hole, som tilsvarer ca 10 000 kroner per innbygger.
  • SpareBank 1-stiftelsen Ringerike er største eier i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, med en eierandel på 29,6%.
  • Stiftelsen har to ansatte i administrasjonen, fem styremedlemmer og ti ordinære medlemmer av generalforsamlingen.
  • SpareBank 1-stiftelsen Ringerike ble etablert 01.07.2010 som følge av sammenslutningen mellom Ringerikes Sparebank, Sparebanken Jevnaker Lunner og Gran Sparebank.
  • For mer informasjon om stiftelsen, besøk www.sparebank1stiftelsenringerike.no

Marte Lerberg Kopstad er valgt til ny styreleder i SpareBank 1-stiftelsen Ringerike.

Marte Lerberg Kopstad kommer fra Nedre Lerberg gård på Ask, som hun fremdeles eier. Hun har en mastergrad i internasjonal politikk fra NTNU, og jobber til daglig med internasjonal kommunikasjon i Statkraft. Hun har tidligere jobbet 14 år i Utenriksdepartementet, inkludert engasjementer for FN-delegasjonen i New York og ved Statsministerens kontor. 

– Jeg er glad for at Marte takket ja til å være styreleder. Vi mener hun har den samfunnskunnskapen og strategiske evnene som skal til for at stiftelsen kan utvikle seg videre og bidra til samfunnsnytte i lokalsamfunnet, sier Peter Bekkestad, leder av generalforsamlingen i SpareBank 1-stiftelsen Ringerike i en pressemelding.

Lerberg Kopstad har sittet i styret i stiftelsen siden 2017 og bidratt til en grønnere profil for stiftelsen, både i kapitalforvaltningen og en egen bærekraftstrategi for stiftelsen.

– Ringeriksregionen er heldig som har en så verdifull stiftelse som kan gi store bidrag til frivilligheten hvert år. Det styrker tilbudene til barn og ungdom innen kultur og idrett, det har gitt oss et kulturhus og mange kilometer med skiløyper for å nevne noe. Styret skal forvalte de store verdiene til stiftelsen i evighetens perspektiv og samtidig være en stabil og forutsigbar eier i lokalbanken. Det er også viktig for lokalsamfunnet, sier Lerberg Kopstad i en pressemelding.

Lerberg Kopstad tar over etter Tor Eid som ikke tok gjenvalg etter å ha sittet det tillatte antallet år i vervet som styreleder.