Kick-off for ny strategi og møter med EU

Sparebankforeningens styre, administrasjon og gjester fra Finans Norge besøkte Brüssel i januar. Her fra et møte med Norges ambassadør til Nato.

Sparebankforeningens styre og administrasjon var nylig i Brüssel for å møte kolleger i EU-systemet og få satt i gang vårens arbeid med ny strategi for foreningen.

I midten av januar samlet Sparebankforeningens styre og administrasjon seg i Brüssel for både styremøter og møter med andre sparebankforeninger og norske delegater i EU og Nato. 

Høyt på agendaen var gjennomføringen av to styremøter, hvorav det ene var viet oppstarten av arbeidet med Sparebankforeningens strategi for de kommende årene. Møtet ga et godt utgangspunkt for det videre arbeidet utover våren. 

Sparebankforeningens delegasjon fikk en innføring i den geopolitiske situasjonen av Norges ambassadør til Nato, Anita Nergaard, og nestkommanderende for Norges militære delegasjon til Nato, oberst Arvid Halvorsen.

Deretter gikk turen til kontorene til WSBI og ESBG, våre søskenorganisasjoner for henholdsvis verden og Europa. Her fikk vi en innføring i hvordan ESBG jobber med næringspolitikk i EU. Vi fikk også et møte med EFTA og ESA om deres arbeid.

Neste dag møtte vi Thomas Nørby Dahl, Head of EU Affairs i Finans Danmark, som har fast tilstedeværelse i Brüssel. Til slutt ble det også et møte med Norges ambassadør til EU, Anders Eide og Morten Baltzersen, spesialutsending for finans hos delegasjonen.