«NO WAY – du lurer ikke meg»

Collage av logoene til alle som er med i svindelkampanjen.

Medlemsbankene i Finans Norge står sammen om kampanjen «NO WAY - du lurer ikke meg». Det er et av flere tiltak finansnæringen gjør for å forebygge, avdekke og stoppe svindel. Foto: Finans Norge

Svindel er et stort og økende samfunnsproblem. Det er en byrde for forbrukere, banker og myndigheter. Pengene som svindles fra norske forbrukere kan spores til organisert kriminalitet og terrororganisasjoner. Nå lanserer en samlet finansnæring i Norge et krafttak mot svindel, Sparebankforeningen er med, sammen våre medlemmer.

Ifølge Finanstilsynets svindelstatistikk for 2023 var det samlede tapet for svindel i bankene hele 930 millioner kroner. Det er en stor økning fra 2022, da tallet til sammenligning var 610 millioner kroner. Dette til tross for at bankene jobber iherdig for å motvirke svindel: Finanstilsynet melder i samme statistikk at bankene i 2023 avverget svindel for 2 072 millioner kroner.

For de kriminelle kreftene, er svindel blitt svært lønnsomt. Svindel organiseres i stor grad gjennom nettverk av organiserte kriminelle. Utbyttet fra svindel går i tillegg til å berike de kriminelle organisasjonene også til finansiering av terrororganisasjoner, ifølge Økokrim.

– Flere av våre medlemmer melder at de nå har større kostnader til erstatning av svindel enn de har i tap på utlån. Å øke kjennskapen til svindelmetoder og gjøre forbrukerne i stand til å beskytte seg selv er en viktig del i totalforsvaret mot svindel, sier administrerende direktør Therese Riiser i Sparebankforeningen.

Finans Norge og Bits har sammen med bankene samarbeidet om en stor antisvindelkampanje med navnet «NO WAY – du lurer ikke meg».

Kampanjen støttes av Sparebankforeningen og alle våre bankmedlemmer. Gjennom kampanjen skal kunnskap om svindelmetoder, hvordan man kan avsløre svindel og hvordan man skal reagere på svindel spres i media og på sosiale medier.

– Kampanjen er nok et godt eksempel på hvordan norske banker samarbeider om felles utfordringer og tar samfunnsansvar. Å styrke kundenes selvforsvar mot svindel er til det beste for både forbrukere og banker, uavhengig av bankens størrelse eller beliggenhet, sier Riiser.

Du kan lese mer om kampanjen hos Finans Norge og på Svindel.no.