Magnus Eidem er ny kommunikasjonssjef i Sparebankforeningen

Magnus Eidem er ny kommunikasjonssjef i Sparebankforeningen. Foto: Jørgen Skjelsbæk.

Magnus Eidem (48) er ansatt i en nyopprettet stilling som kommunikasjonssjef i Sparebankforeningen. Der får han en nøkkelrolle i foreningens arbeid med å øke synligheten og kunnskapen om norske sparebanker og sparebankstiftelser.

– Jeg gleder meg til å få en kapasitet som Magnus på laget. Sparebanknæringen har en enormt viktig rolle i det norske samfunnet, på både lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Å bygge forståelse og kunnskap om sparebankmodellen handler i bunn og grunn om å ivareta bredden og styrken i det norske bankvesenet også fremover. Magnus vil få en nøkkelrolle i dette arbeidet, og med hans erfaring og innsikt i norsk banksektor vil han være et betydelig løft for oss, sier Therese Riiser, administrerende direktør i Sparebankforeningen.

Eidem har lang fartstid som journalist i Dagens Næringsliv, og er i dag redaktør for bransjeavisen FinansWatch, som han også var med å starte opp. Nå går han fra å dekke norske sparebanker til å jobbe for deres interesser.

– Etter å ha dekket norske sparebanker tett de siste årene har jeg fått en sterk interesse for sparebankmodellen og sparebankenes rolle i samfunnet, ikke minst lokalsamfunnene rundt om i landet. Derfor gleder jeg meg stort til å få bli med å bidra til det viktige arbeidet Sparebankforeningen gjør på vegne av bransjen, sier Eidem.

Sparebankforeningen er sparebankenes og sparebankstiftelsenes næringsorganisasjon. Foreningens oppgave er å utvikle og styrke den norske sparebanknæringen på vegne av dens medlemmer som i dag består av 86 sparebanker og 38 sparebankstiftelser. Eidem tiltrer stillingen 2. januar 2024.

Kontaktinformasjon: Therese Riiser, administrerende direktør, 940 50 886 /