Se Sparebankforeningens arrangementer under Arendalsuka 2023 her!

Mandag 14. august inviterer Sparebankforeningen til debatter og samtaler om en rekke aktuelle og spennende temaer. Arrangementene holdes i Sparebanken Sørs lokaler i Arendal sentrum. Det blir enkel servering og muligheter for mingling. Har du ikke anledning til å møte opp i Arendal, kan du se arrangementene digitalt. Lenke til webcast finner du i programoversikten nedenfor.

Program 14. august 2023:

13.30 – 14.15: Sparebankstiftelsenes rolle i samfunnet – del 1

Sparebankstiftelsene har en viktig rolle i lokalsamfunn over hele landet. Vi skal gi dere et innblikk i sparebankstiftelsenes historie og belyse deres rolle i dag og inn i fremtiden. Sparebanksektoren deler hvert år ut store deler av eget overskudd (samfunnskapitalen) til gode formål, og er en av Norges største private bidragsytere til idrett, kultur og frivillighet. Vi ser på tallene og diskuterer mulighetene.

Webcast: https://vimeo.com/852815897?share=copy#t=386

14.15 – 14.30: Servering og smalltalk

14.30 – 15.15: Sparebankstiftelsenes rolle i samfunnet – del 2

Sparebankstiftelsene spiller en sentral rolle i samfunnet og bidrar årlig med store summer til blant annet kultur, idrett, forskning og næringsutvikling. Likevel er det lite oppmerksomhet om sparebankstiftelsenes rolle i samfunnet. Hvorfor er det slik?

Webcast: https://vimeo.com/852815569?share=copy#t=890

15.30 – 16.15: Virkemiddelapparatet – Er vi gode nok til å jobbe sammen mot felles mål?

Norge har et stort virkemiddelapparat som er satt opp for å støtte utvikling og innovasjon i næringslivet. Men klarer vi å bruke apparatet effektivt og godt? Hva skal til for at vi kan bli enda bedre til å jobbe sammen mot et felles mål om et mangfoldig og fremtidsrettet norsk næringsliv?

Webcast: https://vimeo.com/852815230?share=copy#t=172

16.30 – 17.15: Bankstruktur – Næringspolitisk debatt om viktige kapitalkrav

Hvordan ser egentlig norsk bankstruktur ut? Og hvordan vil den se ut i fremtiden? Betyr det egentlig noe at vi har særnorsk bankregulering – og er det i så fall bra eller uheldig? Vi byr på kapitalkrav og temperatur – og analyser av det norske bankmarkedet.

Webcast: https://vimeo.com/852814905?share=copy#t=756

17.30 – 18.15: Hvordan skape et effektivt og godt samspill mellom finansnæringen og myndighetene?

Siv Jensen har lang tid som finanspolitiker og partileder. Hun har vært leder av Finanskomiteen på Stortinget og var Norges finansminister fra 2013 til 2020. Hun vil dele sine tanker om hvordan vi kan skape et effektivt og konstruktivt samspill mellom finansnæringen og myndighetene. Hvordan får vi gjennomslag for synspunktene våre? Hvor mye avgjøres i departementet, hvor mye har lokale stortingsrepresentanter å si og hvor mye bestemmes egentlig i Brussel? Etter samtalen inviterer vi til mingling i bakhagen ved Sparebanken Sør.

Webcast: https://vimeo.com/852814568?share=copy

Se også Finans Norges program under Arendalsuka.