Sparebankdagene 2022 – en sterk og fremoverlent sparebanknæring

Foto: Tonje Jakobsen

Årets Sparebankdager i Kristiansand samlet mer enn 300 ansatte i norske sparebanker fra hele landet til et tettpakket program.

Sparebankdagene er en arena der ansatte i næringen samles på tvers av alliansene for å bygge videre på et fellesskap tuftet på en stolt og rik historie igjennom 200 år.

Tradisjonen tro inviterte Sparebankforeningen ledelsen i landets sparebanker og stiftelser til Sparebankdagene. I år var vertsbyen Kristiansand, og arrangementet var lagt til Kilden teater og konserthus.

I åpningstalen til årets arrangement fremhevet styreleder i Sparebankforeningen, Geir Bergskaug, at norske sparebanker ikke bare har viljen, men også evnen, til å spille en svært viktig rolle i norsk omstilling i årene fremover. Til glede og nytte for norsk økonomi og samfunnsliv i alle deler av landet.

Sparebankforeningen ønsker å takke alle involverte som har bidratt til å gjøre årets arrangement til en suksess. En særlig takk rettes til årets foredragsholdere og paneldeltakere, og ikke minst eventbyrået Kulturoperatørene. Vi ser allerede nå frem til Sparebankdagene 2023.