Sparebankenes historie

Å konstruere sparebankenes historie

Jeg var på vei oppover Henrik Ibsens gate i Oslo en litt sur november formiddag i 2010. Klokka 13 skulle jeg møte administrerende direktør i Sparebankforeningen i Norge, Arne Hyttnes, i Finansnæringens Hus. Sparebankforeningen hadde gitt Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI i oppdrag å gjennomføre et tre måneders forprosjekt for å skissere opplegget for et...

En eksemplarisk fortelling om sparing og moral

Onsdag den 21. april 1819 publiserte redaktør Niels Wulfsberg artikkelen “Besparelses-Cassen” i sitt nystartede Morgenbladet. Dette er trolig det aller første som ble publisert om sparebanker her i landet. Wulfsberg, som vi har tidligere omtalt i Sparebankbladet, skrev også tidlig andre sparebank-artikler – noe som bidro til bølgen av sparebanketableringer fra tidlig på...

Sparebankforeningens storhetstid: 1965 - 1984

”Sløydlæreren” som ble byggmester –Hva slags bakgrunn hadde Helge Asdahl, spør jeg mine informanter i Sparebankforeningen. – Han var visst en slags sløydlærer, er det vanligste, og ofte lett ironiske svaret jag får. Litt av en sløydlærer, har jeg tenkt, som utviklet seg til en organisatorisk byggmester. 

Sparebankene som kvinnefrigjørere

Er det hold i overskriften til denne artikkelen? Har virkelig sparebankene bidratt til kvinnefrigjøring? De av oss som har bladd i noen av de mange sparbankhistoriene som er utgitt, finner stort sett bare bilder av menn, menn og atter menn – helt til historien kommer godt ut i annen halvdel av 1900-tallet. Likevel, ved framveksten av det norsk bank- og finanssystemet sto...

Sparebankenes kulturkamp

“Innstilling er eit skuleeksempel på korleis teoretikarar og byråkratar kan klare å uhyrleggjere ei sak og på den måten fråta dei det verkelig gjeld, sjansen til å ta avgjerd ut fra eiga overtydning og ansvar. Det må ikkje gløymast at ein har med enkel jordnære folk å gjere, som handlar ut frå svært nøkterne føresetnader og som verkelg veit kva ein bygdas bank er.” 

Sparebankbladet og Hitlers "stimulerende førerskap"

Presidenten Paul von Hindenburg utnevnte Adolf Hitler til tysk rikskansler 30. januar 1933. I Sparebankbladets marsnummer samme år kommenterte redaktør Johan Halfdan Lyshoel maktskiftet. 

April 1940: Voss Sparebank som sentralbank

Tittelen på denne artikkelen er litt på kanten, men ikke helt på jordet. I noen dramatiske dager etter den tyske invasjonen 9. april 1940 var Voss og Voss Sparebank i sentrum for dramatiske både militære og krigsfinansielle begivenheter. 

Når fiffen begår underslag

Den 23. april 1858 kom Johannes Fredrik Kreutz på kne inn i kommunebygning i Ringsaker i Hedmark. Den tidligere kassereren i bygdas sparebank hadde begått et betydelig underslag og ba nå det samlede formannskapet om nåde. Han ble imidlertid raskt fjernet uten å ha fått framført verken bønn eller forklaring.

Ta ansvar for arkivene

Klart det var en stor opplevelse! Å rusle inn gjennom dørene til den gamle Fellesbankens flotte lokaler i Kirkegata 18 i Oslo. Jeg var invitert ned til kjellerhvelvet der det skulle finnes noe gammelt arkivmateriale fra Christiania sparebank. 

Tegning av Fellesbanken