Sparebankenes historie

Gå til hovedinnhold

Sparebankenes historie

Å konstruere sparebankenes historie

Jeg var på vei oppover Henrik Ibsens gate i Oslo en litt sur november formiddag i 2010. Klokka 13 skulle jeg møte administrerende direktør i Sparebankforeningen i Norge, Arne Hyttnes, i Finansnæringens Hus. Sparebankforeningen hadde gitt Senter for næringslivshistorie ved Handelshøyskolen BI i oppdrag å gjennomføre et tre måneders forprosjekt for å skissere opplegget for et...

En eksemplarisk fortelling om sparing og moral

Onsdag den 21. april 1819 publiserte redaktør Niels Wulfsberg artikkelen “Besparelses-Cassen” i sitt nystartede Morgenbladet. Dette er trolig det aller første som ble publisert om sparebanker her i landet. Wulfsberg, som vi har tidligere omtalt i Sparebankbladet, skrev også tidlig andre sparebank-artikler – noe som bidro til bølgen av sparebanketableringer fra tidlig på...

Sparebankforeningens storhetstid: 1965 - 1984

”Sløydlæreren” som ble byggmester –Hva slags bakgrunn hadde Helge Asdahl, spør jeg mine informanter i Sparebankforeningen. – Han var visst en slags sløydlærer, er det vanligste, og ofte lett ironiske svaret jag får. Litt av en sløydlærer, har jeg tenkt, som utviklet seg til en organisatorisk byggmester. 

Sparebankene som kvinnefrigjørere

Er det hold i overskriften til denne artikkelen? Har virkelig sparebankene bidratt til kvinnefrigjøring? De av oss som har bladd i noen av de mange sparbankhistoriene som er utgitt, finner stort sett bare bilder av menn, menn og atter menn – helt til historien kommer godt ut i annen halvdel av 1900-tallet. Likevel, ved framveksten av det norsk bank- og finanssystemet sto...

Sparebankenes kulturkamp

“Innstilling er eit skuleeksempel på korleis teoretikarar og byråkratar kan klare å uhyrleggjere ei sak og på den måten fråta dei det verkelig gjeld, sjansen til å ta avgjerd ut fra eiga overtydning og ansvar. Det må ikkje gløymast at ein har med enkel jordnære folk å gjere, som handlar ut frå svært nøkterne føresetnader og som verkelg veit kva ein bygdas bank er.” 

Sparebankbladet og Hitlers "stimulerende førerskap"

Presidenten Paul von Hindenburg utnevnte Adolf Hitler til tysk rikskansler 30. januar 1933. I Sparebankbladets marsnummer samme år kommenterte redaktør Johan Halfdan Lyshoel maktskiftet. 

April 1940: Voss Sparebank som sentralbank

Tittelen på denne artikkelen er litt på kanten, men ikke helt på jordet. I noen dramatiske dager etter den tyske invasjonen 9. april 1940 var Voss og Voss Sparebank i sentrum for dramatiske både militære og krigsfinansielle begivenheter. 

Når fiffen begår underslag

Den 23. april 1858 kom Johannes Fredrik Kreutz på kne inn i kommunebygning i Ringsaker i Hedmark. Den tidligere kassereren i bygdas sparebank hadde begått et betydelig underslag og ba nå det samlede formannskapet om nåde. Han ble imidlertid raskt fjernet uten å ha fått framført verken bønn eller forklaring.

Ta ansvar for arkivene

Klart det var en stor opplevelse! Å rusle inn gjennom dørene til den gamle Fellesbankens flotte lokaler i Kirkegata 18 i Oslo. Jeg var invitert ned til kjellerhvelvet der det skulle finnes noe gammelt arkivmateriale fra Christiania sparebank. 

Tegning av Fellesbanken

Litt av en gjeng

De første sparebankene dukket ikke opp av seg selv. Det sto folk bak. Noen måtte gjøre sparebanktanken kjent og fremme den i offentligheten. Penger måtte mobiliseres til bankenes grunnfond. Bankens forstanderskap og direksjoner måtte fylles med dyktige og...

Tegning av Niels Wulfsberg

Staten og sparebankenes "mislige Virkninger"

Bankkriser og statlige reguleringer henger sammen. Omfattende liberalisering av regelverk har ofte vært etterfulgt av kriser, mens kriser gjerne etterfølges av innstramminger av regelverket.

Bilde av boken Lov om sparebanker

Historisk verk om sparebankene i Norge

I forbindelse med Sparebankforeningens 100-årsjubileim i 1914 vedtok styret at det skal utgis et historisk verk om sparebankene og Sparebankforeningens historie. 

Foto av forfatter Lars Thue

Sparebankforeningens vanskelige start

I Sparebankforeningens arkiv ligger det kopi av et brev fra bankdirektør Peter Ødegaard i Elverum til bankdirektør Kristian Bryn i Trondhjem Sparebank. Brevet er datert 1. desember 1923 og innholder en rekke ufine omtaler av Sparebankforeningens formann, administrerende direktør Carl Kierulf i Christiania Sparebank.