Møt vårt medlem: Nidaros Sparebank og Bjørn Riise

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Nidaros Sparebank og Bjørn Riise

Banksjef Bjørn Riise. Foto
Banksjef Bjørn Riise

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Nidaros Sparebank og banksjef Bjørn Riise til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

I følge både våre ansatte og våre kunder har vi høy servicegrad, godt fornøyde kunder og både godt kvalifiserte og fornøyde ansatte. I tillegg tror jeg vi er åpen, direkte og opptatt av utvikling og fremtiden. Vi har også tradisjon for å involvere oss mye både i næringen og lokalt og bidra til å utvikle og drifte prosjekter, lag/foreninger og møteplasser.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Trondheimsregionen preges av store, offentlige virksomheter som NTNU, St Olavs, SINTEF, fylket, kommunen osv når vi ser antall arbeidsplasser. Vår rolle ift mindre næringsaktører er å være tilgjengelig både som samtalepartner, kvalifisert rådgiver og som finansiell aktør. Det å både utvikle og drive mindre bedrifter er viktig og utfordrende, og tett og god dialog med banken er ofte avgjørende. Hos oss vises mindre virksomheter på radaren.

Hva er avgjørende for å utvikle og beholde en sterk sparebanknæring i Norge?

Jeg tror hovedutfordringene for oss sparebanker er todelt: Mengden av internasjonale, byråkratiske tilpasninger og reguleringer som gir veldig mye merarbeid og relativt lite nytteverdi for både bankene og storsamfunnet. Dernest at salget av norsk bankteknologi/bankinfrastruktur til utlandet (BBS, Fellesdata etc) over tid gir et kostnadsnivå og fordelingsnøkler som antakeligvis gjør det både vanskelig og svært mye dyrere å være norske (spare)banker og over tid bankkunder.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?

Det er når vi klarer å legge prestisje og følelser til side og samarbeid godt om utvikling til samfunnets og kundenes beste.