Møt vårt medlem: Jernbanepersonalets Sparebank og Helge Dalen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Jernbanepersonalet Sparebank og Helge Dalen

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Jernbanepersonalets Sparebank og konsernsjef Helge Dalen til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Konsernsjef Helge Dalen. Foto
Konsernsjef Helge Dalen

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Jbf bank og forsikring er et finanskonsern bestående av sparebanken Jbf bank og forsikringsselskapet Jbf forsikring. Jbf tilbyr forsikringer og banktjenester hovedsakelig til ansatte som jobber i selskaper knyttet til jernbanesektoren og deres familie. Finanskonsernet har 180 ansatte på ni steder i Norge, fra Kristiansand i sør til Narvik i nord.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Vi er en landsdekkende bank, og har et tett samarbeid med jernbanerelaterte selskaper i hele Norge. Fra de store, som Vy og Bane NOR, til mindre entreprenører som leverer tjenester til jernbanen. Vi er glade for å jobbe tett på en næring som bidrar til miljøvennlig transport og spiller en viktig rolle i det grønne skiftet.

Dersom du var finansminister for en dag, hva er det første du ville ha gjort noe med?

Jeg kommer fra tettstedet Gjerstad i Agder, og ukependler til Oslo der jeg har kontor. Som finansminister ville jeg vært opptatt av å skape arbeidsplasser også utenfor de store sentrene i Norge. Heldigvis kan digitaliseringen av samfunnet bidra til dette og gi muligheter for kompetansearbeidsplasser i hele landet.

Jeg er også opptatt av rammevilkårene for finansnæringen, som i dag ikke er like for norske og utenlandske banker. I tillegg er det viktig at det også i Norge skal være så like rammebetingelser som mulig mellom bankene.

Hva mener du er den viktigste forklaringen på sparebanksektorens sterke posisjon i det norske markedet?

Jeg tror dette har mye å gjøre med den viktige rollen sparebankene spiller i lokalmiljøet rundt omkring i Norge. Ikke bare kjenner sparebankene det lokale markedet, men er også en aktiv medspiller til lokalt næringsliv og kultur. Sparebankene er på mange måter hjertepumpa i lokalmiljøet, og det tror jeg de også vil være i fremtiden.