Bli kjent med oss

Gå til hovedinnhold

Bli kjent med oss

SpareBank 1 SR-Bank og Benedicte Schilbred Fasmer

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert SpareBank 1 SR-Bank og konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv

Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer. Foto
Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer. Foto: Jan Inge Haga/SpareBank 1 SR-Bank

Møt vårt medlem: Kvinesdal Sparebank og Tone Egeland Syvertsen

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Kvinesdal Sparebank og banksjef Tone Egeland Syvertsen  til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Banksjef Tone Egeland Syvertsen. Foto.
Banksjef Tone Egeland Syvertsen

Jernbanepersonalet Sparebank og Helge Dalen

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Jernbanepersonalets Sparebank og konsernsjef Helge Dalen til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Konsernsjef Helge Dalen. Foto
Konsernsjef Helge Dalen

SpareBank 1 Ringerike Hadeland og Steinar Haugli

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert SpareBank 1 Ringerike Hadeland og adm. banksjef Steinar Haugli til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Adm. banksjef Steinar Haugli. Foto
Adm. banksjef Steinar Haugli

Skue Sparebank og Hans Kristian Glesne

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Skue Sparebank og adm. banksjef Hans Kristian Glesne til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv

Adm. banksjef Hans Kristian Glesne. Foto
Adm. banksjef Hans Kristian Glesne

Møt vårt medlem: Eidsberg Sparebank og Glenn Haglund

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Eidsberg Sparebank og adm. banksjef Glenn Haglund til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv

Adm. banksjef Glenn Haglund. Foto

Møt vårt medlem: Evje og Hornnes Sparebank og Knut Kjetil Møen

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Evje og Hornnes Sparebank og adm. banksjef Knut Kjetil Møen til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv

Adm. banksjef Knut Kjetil Møen. Foto
Adm. banksjef Knut Kjetil Møen. Foto TrondRisdal AS

Møt vårt medlem: Oppdalsbanken og Gro Furunes Skårsmoen

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Oppdalsbanken og banksjef Gro Furunes Skårsmoen til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv

Banksjef Gro Furunes Skårsmoen

Møt vårt medlem: Sparebanken Sogn og Fjordane og Trond Teigene

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Sparebanken Sogn og Fjordane og adm. direktør Trond Teigene til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Adm. direktør Trond Teigene. Foto
Adm. direktør Trond Teigene. Foto Vidar Helle /SSF

Møt vårt medlem: Orkla Sparebank og Dag Olav Løseth

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Orkla Sparebank og adm. banksjef Dag Olav Løseth til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Foto. Adm. banksjef Dag Olav Løseth
Adm. banksjef Dag Olav Løseth

Møt vårt medlem: Østre Agder Sparebank og Nina Holte

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Østre Agder Sparebank og adm. banksjef Nina Holte til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Adm. banksjef Nina Holte. Foto
Adm. banksjef Nina Holte

Møt vårt medlem: Spareskillings- banken og Kenneth Engedal

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Spareskillingsbanken og adm. banksjef Kenneth Engedal til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Adm. banksjef Kenneth Engedal. Foto
Adm. banksjef Kenneth Engedal. Foto: Jon Petter Thorsen, Aptum

Møt vårt medlem: Sandnes Sparebank, Den Gule Banken og Trine Stangeland

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Sandnes Sparebank, Den Gule Banken og administrernde direktør Trine Stangeland til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Administrerende direktør Trine Stangeland. Foto.
Administrerende direktør Trine Stangeland. Foto: Anne Lise Norheim

Møt vårt medlem: Nidaros Sparebank og Bjørn Riise

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Nidaros Sparebank og banksjef Bjørn Riise til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Banksjef Bjørn Riise. Foto
Banksjef Bjørn Riise

Møt vårt medlem: Rindal Sparebank og Magne Bjørnstad

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Rindal Sparebank og banksjef Magne Bjørnstad til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Banksjef Magne Bjørnstad. Foto.
Banksjef Magne Bjørnstad

Møt vårt medlem: Cultura Bank og Kristine Falkgård

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Cultura Bank og banksjef Kristine Falkgård til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Banksjef Kristine Falkgård. Foto.
Banksjef Kristine Falkgård

Møt vårt medlem: Tolga-Os Sparebank

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Tolga- Os Sparebank og banksjef Arne Sund til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Banksjef Arne Sund. Foto.
Banksjef Arne Sund

Møt vårt medlem: Strømmen Sparebank

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Strømmen Sparebank og adm. banksjef Inger M. Gustavson til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Adm. banksjef Inger M. Gustavson. Foto.
Adm. banksjef Inger M. Gustavson

Møt vårt medlem: Etne Sparebank

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Etne Sparebank og banksjef Rune Ramsvik til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Banksjef Rune Ramsvik. Foto.
Banksjef Rune Ramsvik

Møt vårt medlem: Blaker Sparebank

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Blaker Sparebank og banksjef Tor Erik Pallmyr til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Banksjef Tor Erik Pallmyr. Foto.
Banksjef Tor Erik Pallmyr

Møt vårt medlem: Andebu Sparebank

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Andebu Sparebank og banksjef Børre Grovan til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Banksjef Børre Grovan. Foto.
Banksjef Børre Grovan

Møt vårt medlem: Haugesund Sparebank

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Haugesund Sparebank og administrerende banksjef Bente Haraldson Syre til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Administrerende banksjef Bente Haraldson Syre. Foto.
Administrerende banksjef Bente Haraldson Syre

Møt vårt medlem: Marker Sparebank

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Marker Sparebank og administrerende banksjef Rune Iversen til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Administrerende banksjef Rune Iversen. Foto.
Administrerende banksjef Rune Iversen

Møt vårt medlem: SpareBank 1 Hallingdal Valdres

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Sparebank1 Hallingdal Valdres og administrerende banksjef Knut Oscar Fleten til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Administrerende banksjef Knut Oscar Fleten. Foto.
Administrerende banksjef Knut Oscar Fleten

Møt vårt medlem: SpareBank 1 Helgeland

Vår bank er som folket på Helgeland; modig, handlingskraftig og mulighetsorientert, sier administrerende direktør Hanne Nordgaard. Banken er med på å skape muligheter for et eksportrettet lokalt næringsliv innen industri, fiskeoppdrett og turisme.

Administrerende direktør Hanne Nordgaard. Foto.
Administrerende direktør Hanne Nordgaard

Møt vårt medlem: Sparebanken Narvik

Denne banken kjenner lokalmiljøet og de fleste av sine kunder. Lokalt engasjement er viktig i Narvikregionen, sier administrerende direktør Elling Berntsen. Banken har tradisjoner tilbake til 1901 og er opptatt av å bidra til bærekraftige lokalsamfunn.

Administrerende direktør Elling Berntsen. Foto.
Administrerende direktør Elling Berntsen

Møt vårt medlem: Aurskog Sparebank

Vi er lokalbank for hele Romeriket, en region med størst vekst i befolkning og arbeidsplassutvikling, sier administrerende direktør Evy Ann Hagen. Vi finansierer både bedrifter og boligdrømmer, plasserer sparepenger og hjelper til med forsikring.

Administrerende banksjef Evy Ann Hagen. Foto.
Administrerende banksjef Evy Ann Hagen