Du er her: Hovedside
Innhold

Nyhetsbrev/e-postvarsling:

Meld deg av/på nyhetsbrevet:
 

 

 

Du skal mistru den som ikkje er litt nostalgisk

Den lokale banken

Ettersom dette er siste utgave av Sparebankbladet på papir, kjenner eg med heime her, for eg høyrer også til den forrige generasjon. Eg er ikkje digital og distansert; eg har hatt eit fysisk og analogt forhold til banken og sparebankboka. Eg har forstått meg som innskytar og ikkje som kunde. Eg sparte i banken, og når eg hadde vist meg verdig, kunne det også bli tale om lån dersom føremålet var godt nok.   (12.09.2014)
Spennende å lede næringsorganisasjoner

Adm. dir. Arne Hyttnes 2002 til 2012

– Jeg har ikke søkt mange stillinger, stort sett har jeg fått tilbud som jeg enten har svart ja eller nei til. Da Einar Forsbak gikk av med pensjon, og Sparebankforeningen skulle ha ny administrerende direktør syntes jeg det var så interessant at jeg søkte på jobben.  Jeg ble ansatt i slutten av juni 2001 og startet opp ved års-skiftet 2001 – 2002, sier Arne Hyttnes (12.09.2014)

På talefot med styrelederne

I forbindelse med at Sparebankforeningen feirer sitt 100 jubileum hadde Sparebankbladet invitert tidligere sentrale personer i foreningens styre til samtale om det som har skjedd innenfor næringen de siste 25 årene. Dessverre hadde ikke alle tidligere styreledere, av ulike årsaker, ikke anledning til å delta på intervjuet. (12.09.2014)
Berit Klemetsen, adm. dir. fra 1984 til 1990:

Strukturdebatt og finanskrise preget foreningen

Da Berit Klemetsen 1984 ble ansatt som administrerende direktør i Sparebankforeningen, var hun første kvinne til å lede en næringsorganisasjon her i landet. Selv ser hun ingen grunn til å gjøre noe nummer av det. Når hun ser tilbake på sin tid i foreningen, er det helt andre ting hun trekker frem. – Debatten omkring sparebankstrukturen og bankkrisen rundt 1990 var utvilsomt de største utfordringene både for våre medlemmer og oss i foreningen, sier hun.   (12.09.2014)
Direktør Ole Morten Geving

Om 100 år er intet glemt

I en lokalbankhistorie med tittelen: «Banken min – og jeg» skriver forfatteren om sitt første møte med banken: «Jeg oppdager at jeg ordner min lille bankforretning med et hyggelig medmenneske istedenfor en kald funksjonær av det effektive slaget. (…) Senere i de store byer, har jeg så mange ganger savnet denne hjelpende hånd som til like hadde et håndslag til overs når pengene var tellet opp og plassert.» (11.09.2014)