Webinar - Hvordan unngå fallgruvene på skatte- og avgiftsområdet?

Gå til hovedinnhold

Webinar - Hvordan unngå fallgruvene på skatte- og avgiftsområdet?

Vi har med dette gleden av å invitere våre medlemmer til et webinar om de viktigste utfordringene som gjelder for sparebankstiftelser på skatte- og avgiftsområdet. Webinaret er også relevant for sparebanker som deler ut gaver til allmennyttige formål, og er usikker på regelverket som gjelder for når slike gaver er å betrakte som skattepliktige for mottaker.

Webinar - Hvordan unngå fallgruvene på skatte- og avgiftsområdet?

Tid
14. april 2021, 14:00 - 15:00
Sted
Digitalt
Påmelding

blir sendt

Formålet med webinaret er å gjøre det enkelt å unngå typiske fallgruver på skatteområdet og bidra til kunnskapsdeling gjennom mulighet for å stille spørsmål om temaet. Arrangementet er et samarbeid med advokatfirmaet Selmer. Leder av Selmers skatteavdeling, advokat Sverre Hveding, vil stå for det faglige opplegget.

 

Agenda:
  • Velkommen til webinar – Hvordan unngå fallgruvene på skatte- og avgiftsområdet? v/ Leder for Sparebankforeningen Iman Winkelman
  • Litt om skatteetatens organisering, etablering av egen kompetansegruppe for skattefrie institusjoner og fokusområder.
  • Hva må man være bevisst på i henhold til skattelovens paragraf 2-32 (1) for å unngå skatteplikt?
  • Hvilke skattemessige virkninger kan måten man bedriver kapitalforvaltning på, lede til?
  • Hva bør man være obs på som sparebankstiftelse ved investering i virksomheter med deltakerfastsetting?
  • Hvilke fallgruver må man unngå for at gaver med profilering blir definert som sponsing med skatteplikt for mottaker/giver?
  • Spørsmål/svarrunde