Sparebankbladet

Sparebankbladet er nå lagt ned.

Sparebankbladet. logo.

Vi vil imidlertid fremover legge ut artikler, reportasjer, intervjuer av interessen for sparebanker og sparebankstiftelser. Vi vil også bringe referat fra konferanser i Sparebankforeningens regi.

Dette blir å finne på sparebankforeningen.no/sparebankbladet

Vi tar gjerne imot innspill om saker aktuelle saker, og intervjuer med personer som  har allmenn interesse for sparebankens og stiftelsenes ledere og ansatte. 

Tidligere utgaver av Sparebankbladet er fortsatt tilgjengelig på sparebankbladet.no