Sparebankenes historie

Litt av en gjeng

De første sparebankene dukket ikke opp av seg selv. Det sto folk bak. Noen måtte gjøre sparebanktanken kjent og fremme den i offentligheten. Penger måtte mobiliseres til bankenes grunnfond. Bankens forstanderskap og direksjoner måtte fylles med dyktige og...

Tegning av Niels Wulfsberg

Staten og sparebankenes "mislige Virkninger"

Bankkriser og statlige reguleringer henger sammen. Omfattende liberalisering av regelverk har ofte vært etterfulgt av kriser, mens kriser gjerne etterfølges av innstramminger av regelverket.

Bilde av boken Lov om sparebanker

Historisk verk om sparebankene i Norge

I forbindelse med Sparebankforeningens 100-årsjubileim i 1914 vedtok styret at det skal utgis et historisk verk om sparebankene og Sparebankforeningens historie. 

Foto av forfatter Lars Thue