Sparebankenes historie

Sparebankforeningens vanskelige start

I Sparebankforeningens arkiv ligger det kopi av et brev fra bankdirektør Peter Ødegaard i Elverum til bankdirektør Kristian Bryn i Trondhjem Sparebank. Brevet er datert 1. desember 1923 og innholder en rekke ufine omtaler av Sparebankforeningens formann, administrerende direktør Carl Kierulf i Christiania Sparebank.