Nyheter

Gå til hovedinnhold

Nyheter

Sparebankdagene 2022 – en sterk og fremoverlent sparebanknæring

Årets Sparebankdager i Kristiansand samlet mer enn 300 ansatte i norske sparebanker fra hele landet til et tettpakket program. Sparebankdagene er en arena der ansatte i næringen samles på tvers av alliansene for å bygge videre på et fellesskap tuftet på en...

Fotocollage fra Sparebankdagene 2022. Foto.
Foto: Tonje Jakobsen

Hvorfor er regjeringens skatteforslag uheldig?

Regjeringens forslag om økt formuesskatt innebærer dobbeltbeskatning for sparebankenes eiere. Bør det egentlig være slik, eller finnes det andre måter å innrette skattesystemet på for å unngå at sparebankenes eiere blir behandlet annerledes enn de som stiller kapital til rådighet for de store forretningsbankene?

Økt formueskatt rammer landets sparebanker

Regjeringen foreslår gjennom revidert nasjonalbudsjett å øke formueskatten for upersonlige skatteytere. Forslaget vil medføre en ytterligere økning i beskatningen av sparebankene, og innebærer også en dobbeltbeskatning av alle egenkapitalbeviseiere. Sparebankforeningen mener skatteskjerpelsen står i motstrid til løftene regjeringspartiene ga gjennom Hurdalsplattformen.

Schilbred Fasmer ny styreleder i Finans Norge

Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-bank ble valgt som ny styreleder i Finans Norge på årsmøtet 27. april. Geir Bergskaug, Sparebanken Sør overtar styrelederjobben i Sparebankforeningen.

Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer. Foto: Jan Inge Haga/SpareBank 1 SR-Bank. Foto
Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer. Foto: Jan Inge Haga/SpareBank 1 SR-Bank

Finanstilsynets manglende forutsigbarhet er problematisk

Over tid har det bygget seg opp en stadig sterkere frustrasjon blant mange av Sparebankene som opplever at Finanstilsynet i liten eller ingen grad viser evne til å opptre med den forutsigbarhet man kan forvente fra myndighetenes side. Les debattinnlegget til Iman Winkelman, direktør for Sparebankforeningen, i Dagens Næringsliv. 

Tette bånd mellom sparebanksektoren og frivilligheten lokalt

I forbindelse med en planlagt kampanje for å synliggjøre verdien av frivilligheten og samarbeidet mellom frivilligheten og sparebanksektoren, ba Sparebankforeningen og Finansforbundet sine medlemmer om innspill på lokale ildsjeler / aktive frivillige....

Sammen. Foto
Foto: Halfpoint/Abode Stock

Sparebankstiftelser omfattes ikke av åpenhetsloven

1. juli trer den nye åpenhetsloven i kraft. Det har i forbindelse med den nye loven blitt stilt spørsmål ved hvorvidt sparebankstiftelser er omfattet av loven. En ny juridisk betenkning fastslår at sparebankstiftelsene normalt ikke oppfyller lovens vilkår, og dermed som utgangspunkt ikke er underlagt kravene i åpenhetsloven.

Rockestjerner på sparebankscenen

Nylig møtte jeg en kvinnelig banksjef som ble omtalt som en rockestjerne av sine medarbeidere. Rockestjernene er våre kollektive forbilder på veien mot en enda mer mangfoldig og likestilt sparebanksektor.

Nord-Norge er tjent med en sterk sparebanksektor

Politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim bommer i sin kritikk av resultatene for SpareBank 1 Nord-Norge. Også Nord-Norge er tjent med at landsdelen har en sterk regionbank med lokalt hovedkontor .

Gode resultater for sparebanksektoren kommer oss alle til gode

Til tross for sterk konkurranse i bankmarkedet, leverer sparebanksektoren jevnt over gode resultater for 2021. De gode resultatene kommer både innbyggere, næringsliv, fellesskapet og samfunnet som helhet til gode på ulike måter.

Glade mennesker. Foto
Foto: alex.pin/AdobeStock

Forslag til ny stiftelseslovgivning representerer ingen forenkling

Myndighetenes forslag om ny stiftelseslovgivning er utvilsomt gode nyheter for de som lever av å selge rådgivningstjenester på området for virksomhetsorganisering, men representerer for øvrig et direkte angrep på stiftelsessektoren. Les debattinnlegget til Iman Winkelman, direktør i Sparebankforeningen, på minervanett.no.

Sparebankstiftelsene – Hvem er de og hva gjør de?

De fleste av oss kjenner godt til en eller flere sparebanker. Samtidig finnes det også noe som heter sparebankstiftelser. Hva er egentlig formålet til en sparebankstiftelse, og hva skiller denne typen stiftelser fra andre stiftelser?

Norsk landskap. Foto.
Foto: Sebastian Warneke / Adobe Stock

Ny bransjerapport om sparebankstiftelsene - Kraftig økning i gaveinntekter tross inntektsnedgang

Sparebankforeningen har utarbeidet en ny bransjeanalyse som inneholder viktige hovedstørrelser og nøkkeltall for landets sparebankstiftelser. Rapporten viser at sparebankstiftelsene delte ut 1,4 milliarder til allmennyttige formål i fjor, en økning på 24 prosent sammenlignet med året før. Samtidig sank sparebankstiftelsenes samlede inntekter med 1,8 milliarder kroner i 2020.

Dødsdommen over sparebanker er lite nyansert

Nettavisens overskrift «70 sparebanker på dødsliste» bidrar til ubegrunnet frykt og usikkerhet blant norske forbrukere om sparebankenes framtid. Vår vurdering er at sparebanksektoren står sterkere enn tidligere, basert på enkeltbankenes evne til å utvikle og omstille seg. Les debattinnlegget til Iman Winkelman, direktør for Sparebankforeningen, på Nettavisen.no.

Vellykket årskonferanse for en samlet sparebanksektor

Denne uken samlet Sparebankforeningen en samlet sparebanksektor til årskonferanse i Bergen. Nærmere 330 engasjerte ledere og styremedlemmer fra landets sparebanker og sparebankstiftelser rettet oppmerksomheten mot viktigheten av at Norge har en mangfoldig...

Sparebankdagene 2021. Foto
Sparebankdagene 2021

Nytt initiativ for å styrke sparebanknæringen

Gjennom et nytt initiativ samarbeider Sparebankforeningen, Finansforbundet og LO Finans om å få frem betydningen av en sterk sparebanknæring i Norge. Målet med initiativet er å få frem rollen sparebankene og de ansatte i næringen spiller for aktivitet, vekst og utvikling lokalt og regionalt.

Din guide til Arendalsuka 2021

Sparebankforeningen har gleden av å legge ved en guide til andre aktuelle arrangementer i forbindelse med Arendalsuka 2021.    Se Sparebankforeningens program i egen sak.   Vi anbefaler deg ellers også å benytte arendalsuka.no for å orientere deg om årets planlagte aktiviteter.    

Se opptak fra Sparebankforeningen på Arendalsuka

Nå kan du se opptak fra Sparebankforeningens arrangement under Arendalsuka. Her ble blant annet eldrebølgen i distriktene og omstillingen av hele Norge diskutert av toppledere og fagpersoner fra sparebanknæringen og politikere fra de fleste partiene.

Ingen slutt for lokale sparebanker

Sparebanknæring viser omsorg for bedrifter, husholdninger og lokalsamfunn som er hardt rammet av smitteverntiltakene. Det styrker deres konkurransekraft etter koronaen.

Hvordan samarbeide om redusert plastforsøpling?

Hvert år ender mer enn 1500 tonn gummigranulat fra kunstgressbaner i naturen. Dette gjør norske idrettsanlegg til en alvorlig forurensningskilde i mange nærmiljø. Hvordan kan myndighetene, idretten og sparebanknæringen sammen redusere plastforsøplingsproblemet?

Sparebankene tar lokale initiativ i krisetider

Myndighetenes strenge smitteverntiltak har snudd mange bedrifters økonomiske situasjon på hodet. En ny undersøkelse viser at bedrifter i distriktet opplever at de har fått sterk støtte fra sin lokale bank under koronapandemien.

Vellykket årsmøte for Sparebankforeningen

Sparebankforeningen avholdt sitt årsmøte 22.mars. Nærmere femti medlemsvirksomheter var representert på møtet som ble gjennomført via Teams på grunn av koronapandemien og myndighetenes strenge tiltak for å begrense smittespredning.

En million nye jobber. Med sparebanknæringens hjelp!

Finans Norge inviterer i år til en digital årskonferanse med jobbskaping som hovedtema. Tittelen på konferansen er «En million nye jobber». En ambisjon om sterk jobbvekst lar seg vanskelig realisere uten sparebanknæringens bidrag. Det skriver Sparebankforen...

Hvordan få fart på frivillig sektor igjen?

Sparebankforeningen inviterer sine medlemmer til et webinar om hvordan sparebankstiftelsene kan bidra til å få fart på aktiviteten igjen etter koronapandemien. Bakgrunnen for webinaret er sparebankstiftelsenes og sparebankenes omfattende bidrag til frivillig sektor hvert år gjennom sjenerøse gaveutdelinger.

På plass i Sparebankforeningen

Iman Winkelman er på plass i rollen som leder for Sparebankforeningen. Ny leder gleder seg til foreningens årsmøte og har også invitert alle medlemmer til et webinar for å bli bedre kjent.

Winkelman ny direktør i Sparebankforeningen

Sparebankforeningen har ansatt Iman Winkelman som ny administrerende direktør. Winkelman kommer fra stillingen som leder av Virke Servicehandel. Sparebankforeningen i Norge har som formål å fremme medlemsbankenes interesser overfor myndighetene, det politis...

Iman Winkelman. Foto.
Foto: Virke.

Bankene er nøkkelen til omstillingen av Norge

Det var konklusjonen fra flere av foredragsholderne under Sparebankdagene denne uken. – Vi som finansaktører må inn og hjelpe til med omstillingen til et grønnere samfunn, sa Idar Kreutzer til de rundt 300 sparebankledere fra hele Norge som hadde møtt frem ...

Fotocollage av foredragsholdere på Sparebankdagene 2019

Sparebankdagene 2019

Sparebankforeningen, SpareBank 1 Alliansen, Eika Alliansen og Samarbeidende Sparebanker inviterer til årets Sparebankdager, 4.-6. november på Hamar. Du er velkommen til årets viktigste møteplass for sparebanknæringen