Tette bånd mellom sparebanksektoren og frivilligheten lokalt

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Tette bånd mellom sparebanksektoren og frivilligheten lokalt

I forbindelse med en planlagt kampanje for å synliggjøre verdien av frivilligheten og samarbeidet mellom frivilligheten og sparebanksektoren, ba Sparebankforeningen og Finansforbundet sine medlemmer om innspill på lokale ildsjeler / aktive frivillige. Responsen på medlemshenvendelsen var langt over forventet, noe som bekrefter de tette og gode båndene mellom sparebanksektoren og bankenes nærmiljø.

Sammen. Foto
Foto: Halfpoint/Abode Stock

Mot slutten av mars gikk Sparebankforeningen og Finansforbundet ut med en oppfordring til sine medlemmer om å nominere lokale ildsjeler/aktive frivillige i eget nærområde.

Formålet med oppfordringen var å få inn forslag på kandidater som kan brukes i forbindelse med en planlagt kampanje der målet er å synligjøre de tette båndene mellom sparebanksektoren og frivilligheten. Dette i forlengelsen av at landets sparebanker og sparebankstiftelser er blant de største private bidragsyterne til idrett, kultur og frivillighet lokalt.

Nærmere 50 forslag på få uker
I forlengelsen av henvendelsen til medlemmene, har det strømmet inn med forslag på lokale ildsjeler og aktive frivillige fra sparebanker og sparebankstiftelser over hele landet de siste ukene. Mange av de tillitsvalgte fra Finansforbundet har også kommet med innspill på aktuelle kandidater. Totalt har det kommet inn nærmere 50 forslag på lokale ildsjeler med en god spredning både når det gjelder alder, kjønn og geografisk tilhørighet.

Sparebankforeningens gjennomgang av innspillene viser at mange av de foreslåtte ildsjelene tilhører lag og foreninger som har mottatt gaveutdelinger fra sparebanker eller sparebankstiftelser. Dette er egentlig ikke spesielt overraskende, tatt i betraktning at sparebanksektoren årlig deler ut i størrelsesorden 2 – 2,5 milliarder kroner til allmennyttige formål, hvorav mye tilfaller frivillig sektor lokalt.

200 årsjubileum og frivillighetens år 2022
Sparebankforeningen planlegger å utvikle kampanjen gjennom våren med lansering i løpet av mai måned. Lanseringen må sees i nær sammenheng med at det i år er 200årsjubileum for landets første sparebank, Christiania Sparebank. I tillegg har regjeringen bestemt at 2022 skal være frivillighetens år. Foreningen ønsker å bruke disse anledningene til å synliggjøre viktige sparebanktradisjoner og betydningen sparebanksektoren spiller for frivillig sektor.

Overrasket over responsen
Leder for Sparebankforeningen Iman Winkelman er overrasket over den store responsen i forlengelsen av foreningens medlemshenvendelse:

  • Responsen på vårt ønske om innspill på lokale ildsjeler/aktive frivillige fra sparebanksektoren har vært over forventet, både med hensyn til antall innspill, og med hensyn til variasjonen blant de foreslåtte kandidatene. Det er hyggelig å få et innblikk i hvor mange flotte ildsjeler som finnes overalt i landet, og hvordan de på ulike måter bidrar til å gjøre en positiv forskjell i eget nærmiljø, sier Winkelman.

Winkelman mener den store responsen bekrefter sparebankenes sterke posisjon lokalt:

  • Den positive responsen på vår forespørsel er en tydelig bekreftelse på det nære og gode forholdet mellom sparebanksektoren og bankenes nærmiljø. Forholdet er tuftet på sparebankenes sterke lokale tilstedeværelse, og på sparebankenes og sparebankstiftelsenes tradisjon med å dele ut store deler av eget overskudd til allmennyttige formål.  Sparebankene og frivilligheten representerer hver for seg, og sammen, viktige samfunnsbyggere over hele landet, sier Winkelman.


Eksempler på mottatte innspill på ildsjeler / aktive frivillige

Innspillene på kandidater spenner bredt, med konkrete eksempler som:

  • En fantastisk dame fra Vestlandet som gjennom Kirkens SOS brenner for å hjelpe mennesker i psykisk krise. Hun engasjerer de frivillige som jobber dag og natt for å hjelpe mennesker som trenger noen å snakke med. Sammen redder de liv.

  • En herlig gjeng med pensjonister som har lagd en flott tur/helsesti langs Mysenelva (Indre Østfold) som kommer hele lokalsamfunnet til gode.

  • En engasjert dame som har bidratt i den frivillige redningstjenesten i over 40 år, og har utallige redningsaksjoner bak seg. Er dommer og instruktør som bidrar til at flere kommer til og blir godkjente. Hun har brukt mesteparten av sitt voksne liv til frivilligheten. Æresmedlemskap i Norske Redningshunder.

 

Sparebankforeningen vil bruke de neste ukene på å identifisere hvilke av de foreslåtte kandidatene som vil bli benyttet i den videre produksjonen av kampanjemateriellet. Utvelgelsesprosessen vil foregå i samarbeid med foreningens markedsføringsbyrå.