2022

Gå til hovedinnhold

2022

Gode resultater for sparebanksektoren kommer oss alle til gode

Til tross for sterk konkurranse i bankmarkedet, leverer sparebanksektoren jevnt over gode resultater for 2021. De gode resultatene kommer både innbyggere, næringsliv, fellesskapet og samfunnet som helhet til gode på ulike måter.

Glade mennesker. Foto
Foto: alex.pin/AdobeStock

Forslag til ny stiftelseslovgivning representerer ingen forenkling

Myndighetenes forslag om ny stiftelseslovgivning er utvilsomt gode nyheter for de som lever av å selge rådgivningstjenester på området for virksomhetsorganisering, men representerer for øvrig et direkte angrep på stiftelsessektoren. Les debattinnlegget til Iman Winkelman, direktør i Sparebankforeningen, på minervanett.no.

Nord-Norge er tjent med en sterk sparebanksektor

Politisk redaktør i Nordlys Skjalg Fjellheim bommer i sin kritikk av resultatene for SpareBank 1 Nord-Norge. Også Nord-Norge er tjent med at landsdelen har en sterk regionbank med lokalt hovedkontor .

Rockestjerner på sparebankscenen

Nylig møtte jeg en kvinnelig banksjef som ble omtalt som en rockestjerne av sine medarbeidere. Rockestjernene er våre kollektive forbilder på veien mot en enda mer mangfoldig og likestilt sparebanksektor.

Sparebankstiftelser omfattes ikke av åpenhetsloven

1. juli trer den nye åpenhetsloven i kraft. Det har i forbindelse med den nye loven blitt stilt spørsmål ved hvorvidt sparebankstiftelser er omfattet av loven. En ny juridisk betenkning fastslår at sparebankstiftelsene normalt ikke oppfyller lovens vilkår, og dermed som utgangspunkt ikke er underlagt kravene i åpenhetsloven.

Tette bånd mellom sparebanksektoren og frivilligheten lokalt

I forbindelse med en planlagt kampanje for å synliggjøre verdien av frivilligheten og samarbeidet mellom frivilligheten og sparebanksektoren, ba Sparebankforeningen og Finansforbundet sine medlemmer om innspill på lokale ildsjeler / aktive frivillige....

Sammen. Foto
Foto: Halfpoint/Abode Stock

Finanstilsynets manglende forutsigbarhet er problematisk

Over tid har det bygget seg opp en stadig sterkere frustrasjon blant mange av Sparebankene som opplever at Finanstilsynet i liten eller ingen grad viser evne til å opptre med den forutsigbarhet man kan forvente fra myndighetenes side. Les debattinnlegget til Iman Winkelman, direktør for Sparebankforeningen, i Dagens Næringsliv. 

Schilbred Fasmer ny styreleder i Finans Norge

Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef i SpareBank 1 SR-bank ble valgt som ny styreleder i Finans Norge på årsmøtet 27. april. Geir Bergskaug, Sparebanken Sør overtar styrelederjobben i Sparebankforeningen.

Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer. Foto: Jan Inge Haga/SpareBank 1 SR-Bank. Foto
Konsernsjef Benedicte Schilbred Fasmer. Foto: Jan Inge Haga/SpareBank 1 SR-Bank

Økt formueskatt rammer landets sparebanker

Regjeringen foreslår gjennom revidert nasjonalbudsjett å øke formueskatten for upersonlige skatteytere. Forslaget vil medføre en ytterligere økning i beskatningen av sparebankene, og innebærer også en dobbeltbeskatning av alle egenkapitalbeviseiere. Sparebankforeningen mener skatteskjerpelsen står i motstrid til løftene regjeringspartiene ga gjennom Hurdalsplattformen.

Hvorfor er regjeringens skatteforslag uheldig?

Regjeringens forslag om økt formuesskatt innebærer dobbeltbeskatning for sparebankenes eiere. Bør det egentlig være slik, eller finnes det andre måter å innrette skattesystemet på for å unngå at sparebankenes eiere blir behandlet annerledes enn de som stiller kapital til rådighet for de store forretningsbankene?

Sparebankdagene 2022 – en sterk og fremoverlent sparebanknæring

Årets Sparebankdager i Kristiansand samlet mer enn 300 ansatte i norske sparebanker fra hele landet til et tettpakket program. Sparebankdagene er en arena der ansatte i næringen samles på tvers av alliansene for å bygge videre på et fellesskap tuftet på en...

Fotocollage fra Sparebankdagene 2022. Foto.
Foto: Tonje Jakobsen