Vellykket årsmøte for Sparebankforeningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Vellykket årsmøte for Sparebankforeningen

Sparebankforeningen avholdt sitt årsmøte 22.mars. Nærmere femti medlemsvirksomheter var representert på møtet som ble gjennomført via Teams på grunn av koronapandemien og myndighetenes strenge tiltak for å begrense smittespredning.

Sparebankforeningen består av 94 sparebanker, 32 sparebankstiftelser og SpareBank 1 Samspar AS. Medlemmene inviteres hvert år til årsmøte for å behandle blant annet årsregnskap, styrets beretning og velge foreningens styre.

Årsmøtet 22. mars samlet representanter fra totalt 47 medlemsvirksomheter. I forkant av behandlingen av årsmøtesakene var tidligere finansminister Siv Jensen invitert til å holde en faglig innledning. Jensen takket Sparebankforeningen/Finans Norge for langt og godt samarbeid. Også fra foreningens side ble det takket for god og konstruktiv dialog gjennom mange år.

Nytt styre

Årsmøtet valgte nytt styre og nye varamedlemmer til styret. Det nye styret for foreningen har følgende sammensetning:

Jon Håvard Solum, Grong Sparebank, Styreleder (gjenvalg)

Evy Ann Hagen, Aurskog Sparebank, Styremedlem (ikke på valg i 2021)

Siri Berggreen, LillestrømBanken, Styremedlem (ikke på valg i 2021)

Geir Bergskaug, Sparebanken Sør, Styremedlem (gjenvalg)

Jan Erik Kjerpeseth, Sparebanken Vest, Styremedlem (gjenvalg)

Hallvard Klakegg, Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane, Styremedlem (gjenvalg)

Richard Heiberg, Sparebank 1 Østlandet, Styremedlem (gjenvalg)

Thomas Midteide, DNB, Styremedlem (Ny)

Alf Inge Flokketvedt, Skudenes & Aakra Sparebank, Styremedlem (Ny)

Hanne Nordgaard, Sparebank 1 Helgeland, Styremedlem (Ny)