På plass i Sparebankforeningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

På plass i Sparebankforeningen

Iman Winkelman er på plass i rollen som leder for Sparebankforeningen. Ny leder gleder seg til foreningens årsmøte og har også invitert alle medlemmer til et webinar for å bli bedre kjent.

Iman Winkelman hadde første arbeidsdag i Sparebankforeningen 1.mars. Den første tiden i ny jobb går med til å bli bedre kjent med nye kollegaer knyttet til de ulike avdelingene i Finans Norge. I tillegg skal foreningen gjennomføre både styremøte og årsmøte i løpet av mars.  Dette krever en del forberedelser, men innebærer samtidig at man raskt får en god forståelse for foreningens aktivitet og ambisjoner.

Nærhet til medlemmene
Iman Winkelman er opptatt av at Sparebankforeningen skal være medlemsnær og vil raskt gå i gang med å etablere kontakt med virksomhetene som foreningen organiserer. Myndighetenes strenge smitteverntiltak legger begrensninger på ordinær reiseaktivitet. Samtidig er det mulig å møtes via Teams eller andre digitale kanaler i påvente av at det er mulig å arrangere fysiske møteplasser. I forlengelsen av dette har Winkelman satt opp to ulike webinarer 16.mars for å bli bedre kjent med sparebankene og sparebankstiftelsene.  Målet med møtene er også å få innspill på hvordan foreningen kan skape verdi for medlemmene.

Sparebankene styrker samfunnet

Sparebankene har lang tradisjon for å være sterkt tilstede for lokalt næringsliv og innbyggere i eget nærområde. Sparebankstiftelsene bidrar til å skape bolyst og gode nærmiljø gjennom sin gaveutdelingsvirksomhet. Dette bidrar til spredt bosetting og gjør det mulig for lokalt næringsliv å beholde og rekruttere kompetent arbeidskraft til viktige og verdifulle distriktsarbeidsplasser. Iman Winkelman har som mål at Sparebankforeningen bidrar til å få frem disse og andre perspektiver som er viktig for medlemsbedriftene gjennom mottoet «Sparebankene styrker samfunnet».

Har du innspill eller tips til Sparebankforeningens arbeid, oppfordrer vi deg til å ta kontakt gjennom å sende en epost til Sparebankforeningen (firmapost@sparebankforeningen.no).