Ny bransjerapport om sparebankstiftelsene - Kraftig økning i gaveinntekter tross inntektsnedgang

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny bransjerapport om sparebankstiftelsene - Kraftig økning i gaveinntekter tross inntektsnedgang

Sparebankforeningen har utarbeidet en ny bransjeanalyse som inneholder viktige hovedstørrelser og nøkkeltall for landets sparebankstiftelser. Rapporten viser at sparebankstiftelsene delte ut 1,4 milliarder til allmennyttige formål i fjor, en økning på 24 prosent sammenlignet med året før. Samtidig sank sparebankstiftelsenes samlede inntekter med 1,8 milliarder kroner i 2020.

De siste årene har en rekke sparebanker omdannet og fusjonert sin virksomhet. Dette har ledet til færre enkeltsparebanker, men en sterkere sparebanksektor som helhet. Når sparebankstiftelsene gjennomfører omdanninger, sammenslåinger eller endringer i egen kapitalstruktur, legges ofte den eierløse kapitalen i en egen sparebankstiftelse. Samtidig videreføres bankvirksomheten i en ny sparebank.

Kraftig økning i bevilgede gaver tross inntektsnedgang i 2020
Sparebankforeningen har sammenstilt en ny bransjeanalyse for å beskrive viktige utviklingstrekk ved sparebankstiftelsene. Rapporten er basert på sparebankstiftelsenes innrapporterte opplysninger til Finanstilsynet med tillegg av informasjon som innhentet av foreningen selv fra sine medlemmer. Analysen viser følgende hovedstørrelser når det gjelder sparebankstiftelsenes samlede virksomhet i 2020:

 • Totale inntekter på 3,5 milliarder kroner (-34 prosent fra året før)

 • Bevilgede gaver på 1,4 milliarder kroner (opp 24 prosent fra året før)

 • Samlet resultat før gaveutdelinger og avsetning til gaver på 3,3 milliarder kroner (ned 36 prosent fra året før).

Sparebankstiftelsenes inntekter består i hovedsak av utbytte fra sparebanken de eier, med tillegg av inntekter knyttet til forvaltning av stiftelsens øvrige midler. Den kraftige inntektsnedgangen til sparebankstiftelsene lar seg i all hovedsak forklare med reduserte utbytteutbetalinger fra sparebankene som en konsekvens av myndighetspålagte restriksjoner i 2020.  

Norges største private bidragsyter til idrett, frivillighet og kultur
Gjennom bransjerapporten er tall som viser bevilgede gaver for de siste tre årene sammenstilt. Statistikken viser en økning i bevilgede gaver de siste tre årene på drøyt 500 millioner kroner.  

Leder for Sparebankforeningen Iman Winkelman fastslår at summen av sparebankenes og sparebankstiftelsenes årlige tildelinger til allmennyttige formål gjør sparebanksektoren til en stor og viktig samfunnsaktør når det gjelder finansiering av mangfoldig samfunnsaktivitet:

 • Vår gjennomgang av sparebankenes og sparebankstiftelsenes tildelinger til allmennyttige formål viser at sparebanksektoren er en av Norges største private bidragsytere til idrett, kultur og frivillighet. Over tid har tildelingene også vokst betydelig i omfang i takt med gode resultater for sparebankene og sparebankstiftelsene. Det følger av sparebanktradisjonene å bidra til positiv utvikling i nærmiljøet banken er en del av, og dette gjør sparebanksektoren til gagns ifølge tallene vi har innhentet og sammenstilt, Winkelman.

Største sparebankstiftelser
De fem største sparebankstiftelsene målt etter verdijustert forvaltningskapital per 31.12.2020, er ifølge rapporten:

 • Sparebankstiftelsen DNB (35,4 mrd kr)
 • Sparebankstiftelsen Hedmark (8,2 mrd kr)
 • Sparebankstiftelsen SR-Bank (8,1 mrd kr)
 • Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane (4,2 mrd kr)
 • Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest (2,7 mrd kr)

Følgende sparebankstiftelser var de største med hensyn til bevilgede gaver i 2020:

 • Sparebankstiftelsen DNB (711 MNOK)
 • Sparebankstiftelsen Hedmark (124 MNOK)
 • Sparebankstiftelsen SR-Bank (116 MNOK)
 • Sparebankstiftelsen Ringerike (62 MNOK)
 • Sparebankstiftelsen Sparebanken Vest (58 MNOK)

Henvendelser i forbindelse med rapporten kan rettes til Sparebankforeningen ved leder Iman Winkelman: iman.winkelman@finansnorge.no