Se opptak fra Sparebankforeningen på Arendalsuka

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Se opptak fra Sparebankforeningen på Arendalsuka

Nå kan du se opptak fra Sparebankforeningens arrangement under Arendalsuka. Her ble blant annet eldrebølgen i distriktene og omstillingen av hele Norge diskutert av toppledere og fagpersoner fra sparebanknæringen og politikere fra de fleste partiene.

 

Mandag 16.august kl.12-13
Sted: Sparebanken Sør (Arendal sentrum)

Hvordan bidrar sparebankene og sparebankstiftelsene til aktiv samfunnsutvikling gjennom sitt allmennyttearbeid, og hvilke dilemma kan dette potensielt sett medføre?

Landets sparebanker og sparebankstiftelser deler hvert år ut store deler av sitt overskudd til allmennyttige formål. Det samlede beløpet til utdeling har vokst kraftig de siste årene og utgjorde i fjor mer enn 2,3 milliarder kroner. Dette gjør sparebanknæringen til en av de største private bidragsytere til idrett, kultur og frivillighet.

Flere av sparebankene og sparebankstiftelsene tar i økende grad en aktiv rolle i allmennyttearbeidet og bidrar med mer enn bare økonomisk støtte til positiv samfunnsutvikling. Dette innebærer nye muligheter, men kanskje også nye utfordringer for både det offentlige, ulike deler av samfunnslivet og sparebanknæringen selv?

Se opptak fra denne sendingen. 

Mer informasjon om arrangementet.

 

Mandag 16. august kl.14-15
Sted: Sparebanken Sør (Arendal sentrum)

Hvordan unngå at eldrebølgen kveler nærings- og samfunnsutviklingen i distriktene?

Under ledelse av Victor Norman la distriktdemografiutvalget i fjor høst frem sin utredning om utfordringene distriktene står overfor i forlengelsen av at befolkningssammensetningen er under endring. Spørsmålet er om det finnes vilje og evne til å legge til rette for en mer balansert befolkningssammensetning utenfor de bynære områdene, eller om distriktspolitikk stort sett er tomprat uten reelt innhold?

Som del av debatten stiller vi også spørsmål ved hva myndighetene og politikerne kan lære av sparebanknæringens rolle som motor for lokal og regional utvikling de steder der næringen er sterkt til stede. Kanskje er det også gjennom økt forståelse for dette politikerne kan identifisere konkrete virkemidler og tiltak som er til nytte for å utvikle sterke regioner over hele landet?

Se opptak fra denne sendingen.

Mer informasjon om arrangementet.

 

Mandag 16.august kl.20:30 – 21:15
Sted: Sparebanken Sør (Arendal sentrum)

Hvordan omstille hele Norge, og ikke bare Oslogryta?

Nylig la regjeringens ekspertutvalg Norge mot 2025 frem sin sluttrapport der de kommer med tydelige anbefalinger til hvordan den økonomiske politikken bør utformes for å oppnå omstilling, nyskaping og vekst. Samtidig er valgkampen i full gang med friske milliardløfter til ulike formål og satsninger. Har politikerne glemt det store omstillingsbehovet Norge står overfor?

Det blir av enkelte hevdet at mange av de offentlige satsningene som skal bidra til vekst og omstilling, først og fremst kommer de mest sentrale delene av landet til gode. Vi tar debatten om hvorfor og hvordan omstillingen av norsk økonomi bør skje. I tillegg stiller vi spørsmål ved hvordan vi best kan sørge for at omstillingen bidrar til vekst og utvikling i hele landet, og ikke bare i Oslo og de andre storbyene. Er politikerne egentlig også opptatt av å legge til rette for at sparebanknæringen fortsatt kan være sterkt tilstede lokalt, eller er det ingen forståelse for viktigheten av en sterk norsk banknæring?

 Se opptak fra denne sendingen.

Mer informasjon om arrangementet.

 

Sparebankforeningen oppfordrer deg også til å se arrangementene til Finans Norge. En samlet oversikt over disse finner du her: Finans Norges arrangementer