Hvordan kan sparebankene gi egne kunder økt verdi i en krevende tid for norsk økonomi?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hvordan kan sparebankene gi egne kunder økt verdi i en krevende tid for norsk økonomi?

Sparebankforeningen gjennomfører 16.mars et webinar der vi stiller spørsmål ved hvordan sparebankene kan styrke sin posisjon når det gjelder tillit og kundetilfredshet i en krevende tid for norsk økonomi. Meld deg på arrangementet i dag!

Accenture la nylig frem en ny rapport der de har undersøkt norske forbrukeres tillit til egen bank. Undersøkelsen viser at nordmenn har høy tillit til at bankene tar vare på kundenes verdier. Dette lar seg også bekrefte gjennom andre undersøkelser. Samtidig oppgir 29 prosent av de spurte i undersøkelsen at de stoler på at bankene ivaretar deres langsiktige økonomiske velvære. Dette viser at det fortsatt er et potensial for å utvikle et tilbud som er mer personifisert og oppleves som mer kundenært.

Tett på egne kunder

Sparebankene spiller en unik rolle gjennom sin lokale tilstedeværelse og er ofte tettere på egne kunder enn resten av banknæringen. Dette gjør sparebankene til mange nordmenns førstevalg når det gjelder egen bankforbindelse. De krevende økonomiske tidene som følge av koronasituasjonen gjør det enda viktigere enn tidligere å være sterkt til stede for egne kunder som opplever utfordringer knyttet til egen privatøkonomi.

Vi inviterer våre medlemmer til webinar om hvordan man kan lykkes med dette, og hvordan dette kan bidra til ytterligere styrking av tillit og kundetilfredshet blant egne kunder.

Webinaret gjennomføres 16.mars kl.14-15.15 via Teams.

Påmelding innen 12.mars til Sparebankforeningen ved Hanne Berntsen hanne.berntsen@finansnorge.no