Hvordan få fart på frivillig sektor igjen?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hvordan få fart på frivillig sektor igjen?

Sparebankforeningen inviterer sine medlemmer til et webinar om hvordan sparebankstiftelsene kan bidra til å få fart på aktiviteten igjen etter koronapandemien. Bakgrunnen for webinaret er sparebankstiftelsenes og sparebankenes omfattende bidrag til frivillig sektor hvert år gjennom sjenerøse gaveutdelinger.

En gjennomgang av årsrapportene til sparebankstiftelsene som Sparebankforeningen organiserer, viser at det i 2019 ble delt ut over 1 milliard kroner til allmennyttige formål. Tall for 2020 foreligger om kort tid, og vil sannsynligvis vise at det også i fjor ble delt ut store beløp til samfunnsrelatert aktivitet i regi av frivillig sektor. Fordelt per sektor, ble mer enn 6 av 10 kroner delt ut til kultur, idrett, fysisk aktivitet og andre formål med stort innslag av frivillighet.

Sparebankstiftelsene bidrar til å skape bolyst og attraktive nærmiljø. Dette bidrar til livskvalitet, spredt bosetting og har en verdiskapende effekt gjennom at man tilrettelegger for tilgang til kompetent arbeidskraft i distriktene.

Gjennom webinaret deler Frivillighet Norge og Virke Ideell og Frivillighet mer innsikt om hvordan koronapandemien har rammet frivilligheten, og hvilke utfordringer som kjennetegner frivillig sektor i forlengelsen av myndighetenes strenge smitteverntiltak. Dette som utgangspunkt for å forstå mer om hvordan Sparebankstiftelsene kan være en best mulig medspiller til å få opp aktivitetsnivået igjen den dagen koronapandemien er over.

Webinaret gjennomføres 16.mars kl.12-13 via Teams.

Påmelding innen 12.mars til Sparebankforeningen ved Hanne Berntsen hanne.berntsen@finansnorge.no