2,5 milliarder kroner til kultur, idrett og frivillighet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

2,5 milliarder kroner til kultur, idrett og frivillighet

Sparebankene og Sparebankstiftelsene vil i 2019 dele ut 2,5 milliarder kroner til kultur, idrett, frivillighet og lokal næringsutvikling. Det viser tall som Sparebankforeningen har hentet inn.

– Med dette er sparebanksektoren den desidert største private finansieringskilden til frivillig arbeid i Norge. Disse midlene skaper aktivitet og engasjement som kommer alle til gode, sier direktør Ole Morten Geving i Sparebankforeningen.

Rekordhøyt

99 sparebanker og 31 sparebankstiftelser bruker årlig en del av sin avkastning til samfunnsnyttige formål. Dette er overskudd skapt av bankenes selveide kapital, og er et utbytte tilbake til samfunnet som gjennom 200 år har bidratt til å bygge opp denne kapitalen. I 2019 rapporterer bankene og stiftelsen at de vil dele ut rekordhøye 2,5 milliarder kroner. Dette er en økning på 500 millioner fra 2018, da mer en 14.000 prosjekter delte om lag 2 milliarder kroner. Gjennom de siste 10 årene har det blitt delt ut mer en 12 milliarder kroner.

Sparebankene og sparebankstiftelsene støtter lokale, regionale og nasjonale prosjekter innenfor idrett, kultur, frivillighet og næringsutvikling. Med disse midlene settes frivilligheten i stand til å investere i utstyr og skape aktivitet, som kommer alle til gode uavhengig av bosted og egen økonomi. Med sparebankmidler skapes et bedre samfunn for alle.

Viktig del av virksomheten

– Siden sparebankene ble etablert på begynnelsen av 1800-tallet, har utdeling av midler til samfunnsnyttige formål vært en viktig del av bankenes, og senere sparebankstiftelsens virksomhet. Gjennom å drive god og effektiv bank, skapes verdier som kommer alle til gode. Det er derfor viktig at rammebetingelsene for norske banker sikres, slik at også denne viktige delen av norsk finans kan utvikle seg positivt i framtiden, sier Geving.

 

Allmennyttearbeidet 2018-19