Viktige signaler fra finansministeren

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Viktige signaler fra finansministeren

Finansminister Siv Jensen kom med viktige signaler om boliglånsforskriften på Sparebankforeningens medlemsmøte onsdag 9. november.
– Det er viktig at vi tenker oss grundig om før vi iverksetter nye tiltak. Jeg er opptatt av at det skal bedrives godt bankhåndverk, og det er dere banker best på, sa Jensen til forsamlingen.

Bilde av Siv Jensen

– Jeg er bekymret for at vi stenger en generasjon ute fra boligmarkedet. Vi må bevare fleksibiliteten samtidig som vi tar inn over oss veksten i boligprisene, sa Jensen som understreket at hun ikke har tatt stilling til innretningen ennå og vil tenke seg grundig og vel om før den endelige beslutningen tas.

 Det er viktig at vi ikke forhaster oss, for gjør vi gale ting kan vi forsterke problemene. Det er viktig å lytte til dere, sa hun.

Finansministeren åpnet Sparebankforeningens medlemsmøte, som samlet over 140 sparebankledere fra hele Norge.

Fortsatt uavklart om finansskatt

Et annet viktig tema for sparebankene er finansskatt, som regjeringen la frem forslag om i statsbudsjettet i høst. Skatten er et resultat av skatteforliket i Stortinget og hensikten er å få inn tre milliarder fra næringen, som en kompensasjon for at finansbedrifter ikke betaler moms.

Forslaget som ble lagt frem av regjeringen er å legge en ekstra arbeidsgiveravgift på 5 prosent på finansbedriftene, i tillegg til at bedriftene ikke får redusert selskapsskatten.

 Vi innfører en ordning som er lavere enn andre land, som i Danmark og det som diskuteres i Sverige. Det handler om å gjøre det på en måte som bærer igjennom og vi skal gjøre dette på en ansvarlig og skikkelig måte. Men vi er nødt til å innføre et regelverk som er håndterbart og vi har fått med oss næringens innvendinger, var Siv Jensens kommentar til temaet før hun hastet videre til Stortinget nettopp for å svare på spørsmål rundt finansskatten.

I debatten i etterkant ble det pekt på de konkurransevridende effektene forslaget medfører, og Arbeiderpartiets finanspolitiske talskvinne Marianne Marthinsen signaliserte at hun ikke var overbegeistret for forslaget som kom fra regjeringen.

 Vi er for finansskatt, men nå må vi gå nye runder på modellen. Jeg må innrømme at jeg liker den modellen som Finans Norge og Finansforbundet har kommet opp med bedre enn regjeringens forslag, sa Marthinsen.

Ser på SMB-rabatt på nytt

Et tredje viktig signal fra finansministeren gjaldt den såkalte SMB-rabatten. SMB-rabatten er et regelverk innført i EU som gjør at kapitalkravene er mindre strenge for små og mellomstore bedrifter. Denne rabatten har norske myndigheter ikke ønsket å innføre i Norge, noe som bidrar til konkurransevridning.

Finansministeren lovet forsamlingen å se en gang til på SMB-rabatten.

Fornuftig forskrift?

Finanstilsynet vil gjøre det enda vanskeligere for unge uten foreldrehjelp å komme inn i boligmarkedet. Finansministeren bør droppe forslaget og konsentrere seg om de verktøyene som virker. Det skriver adm. direktør Idar Kreutzer i et innlegg i VG i dag.

Idar Kreutzer. Foto.