Trond Teigene, Sparebanken Sogn og Fjordane

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Trond Teigene, Sparebanken Sogn og Fjordane

Trond Teigene tar over stafettpinnen frå Arvid Andenæs som ny administrerande direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane frå 1. april. 

Foto av Trond Teigene

Teigene har hatt ulike roller både frå kundesida og organisatorisk i banken, han har leia større prosjekt og banken sine prosessar innan teknologi, innovasjon, omstilling og strategi. Trond Teigene er utviklingsorientert, har brei og solid erfaring frå bank / finans og som leiar i større miljøverksemder.  Han  har dei beste føresetnader for å leie og utvikle Sparebanken Sogn og Fjordane både organisatorisk og ikkje minst digitalt i tida som kjem