Nok en suksess for Finansnæringens dag

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Nok en suksess for Finansnæringens dag

Finans Norges årlige konferanse, Finansnæringens dag, blir et stadig viktigere forum både for næringen selv, politikere og embetsverket og andre interesserte. Pressen følger også konferansen nøye.

Finansminister Siv Jensen

I år var det tett på 900 deltakere som fulgte foredrag og debatter. De aller fleste var ansatte i ulike deler av finansnæringen, men også mange fra andre deler av finanssamfunnet.

Ansvarlig for dette arrangementet, Leif Osland, sier at det er et klart mål at konferansen skal være interessant også for målgrupper utenfor finansnæring.

– På årets konferanse hadde vi godt besøk fra politikere og sentrale myndighetsinstanser. Flere stortingsrepresentanter var til stede og fulgte foredrag og debattene som det var lagt opp til. Både Finansdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet var godt representerte. Det samme kan man si om Norges Bank og Finanstilsynet.

De store hovedorganisasjonene NHO, Spekter og Virke fant programmet så interessant at flere medarbeidere i organisasjonen var til stede for å følge det som foregikk på Finansnæringens dag.

Ansvarlig for arrangementet, Leif Osland sier at det er et klart mål at konferansen skal være interessant også utenfor finansnæringen. Han gir da også uttrykk for at han for at interessen er stor og at så mange ønsker å delta på Finans Norges viktigste konferanse.

Det store flertall av deltaker kommer naturlig nok fra organisasjonens mange medlemmer.

De deltakerne takerne Sparebankbladet snakket med var svært positive både til programmet og måten konferansen blir gjennomført på.

Dyktige konferanseledere

Både Siri Lill Mannes og Jo Nesbø gjorde en svært god jobb. Både som rene programledere, men også som aktive og kunnskapsrike ledere av debattene. Nesbø sto også for underholdningen da han sammen med «en kar fra Molde» og Unni Wilhelmsen fremførte et par sanger til stor glede for konferansedeltakerne.

Det var gjort en interessant vri på styreleder Finn Haugan fremleggelse av årsberetningen. I stedet for et vanlig foredrag om tingenes tilstand i Finans Norge, var det lagt opp til en samtale mellom ham og Siri Lill Mannes.  Sett med sparebankøyne vil vi fremholde at styreleder Andenæs foredrag om den viktige rollen sparebanken spille på lokalt, regionalt plan.

Mer om Finansnæringens dag finner du i Sparebankbladet.