Klart for Skagerrak Sparebank

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Klart for Skagerrak Sparebank

Når vi har valgt å gå til det skritt å slå oss sammen til en bank er det ikke fordi det står dårlig til i verken i Kragerø eller Bamble. Tvert om, vi kan klare oss aldeles utmerket hver for oss. 

Foto av Jan Kleppe og Jon Guste-Pedersen

Begge bankene har over tid hatt gode resultater, vi har solid markedsposisjon der vi driver bank, vi har nok kapital til å oppfylle alle myndighetskrav. Når vi likevel velger å gå sammen er det rett og slett fordi vi har lyst. Lyst til å bygge en større og enda bedre bank, lyst til å ta større engasjement i næringslivet, lyst til å styrke vår posisjon i personmarkedet, lyst til å få nye kunder og lyst til å gjøre banken til en enda mer spennende arbeidsplass for våre ansatte.  De to banksjefene Jon Guste-Pedersen og Jan Kleppe i henholdsvis Kragerø Sparebank og Bamble Sparebank legger ikke skjul på at de ser store muligheter når de nå skal gå sammen i en ny sparebank. Navnet er allerede klart, den nye bankens navn blir intet ringere enn Skagerrak Sparebank.

Les hele artikkelen i Sparebankbladet