Forskrifter til finansforetaksloven

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forskrifter til finansforetaksloven

Sparebankforeningens høringssvar om forskriftene til finansforetaksloven.

Sparebankforeningen har i det vesentlige sammenfallende synspunkt med Finans Norge, og viser til dette høringssvaret. Vi har imidlertid noen tilleggskommentarer som vi ber departementet hensynta i den videre behandlingen av denne for sparebanknæringen viktige saken.

Sparebankforeningen og Finans Norges høringssvar, samt lenke til Finansdepartementets side om høringen, finner du her.