Finn Haugan ny styreleder i Sparebankforeningen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finn Haugan ny styreleder i Sparebankforeningen

Administrerende direktør Finn Haugan i SpareBank 1 SMN ble valgt til ny styreleder på foreningens årsmøte 14. mars i år.

Foto av Finn Haugan og Arvid Andenæs
Arvid Andenæs overlater ledervervet til Finn Haugan. Foto: Ragnar Falck

Han overtok etter Arvid Andenæs som har meldt at han fratrer stillingen som administrerende direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane 1. april,  og var dermed  ikke valgbar.

Finn Haugan har solid erfaring fra å lede styrearbeid i store næringsorganisasjoner. De to siste årene har Haugan vært styreleder i Finans Norge.

 

Valg:

Styreleder Finn Haugan valgt for et år

Styremedlemmer for to år:

Kaj-Martin Georgsen, DNB ASA (ny)

Geir Bergskaug, Sparebanken Sør (ny)

Siri Berggreen, Lillestrømbanken (gjenvalg)

Lisbet Nærø, Fana Sparebank (gjenvalg)

Varamedlemmer:

Solveig Hellebust, DNB (personlig vara for Kaj-Martin Georgsen) (ny)

Odd Einar Folland, SpareBank 1 Nordvest (gjenvalg)                               

Per Halvorsen, SpareBank 1 Telemark (gjenvalg)                           

Susanna Poulsen, Hjelmeland Sparebank (gjenvalg)                                   

Alf Inge Flokketvedt, Skudenes & Aakra Sparebank (gjenvalg)

 

Valgkomité:

Leder Egil Meland, SpareBank 1 Modum, valgt ett år

Medlemmer, velges for to år:

Thomas Midteide, DNB (gjenvalg)

Jørn Berg, Berg Sparebank (ny)

Anne Grethe Sund, Lillesand Sparebank (ny)

Rune Iversen, Marker Sparebank (ny)

Varamedlemmer, velges for ett år:

Jan-Frode Jansson, SpareBank 1 Nord-Norge (gjenvalg)

Hans Petter Gjeterud, Grue Sparebank (ny)