De lokale bankene sikrer veksten i USA

Gå til hovedinnhold
Publisert:

De lokale bankene sikrer veksten i USA

Du kan spørre økonomer om hva som er den viktigste faktoren for en sterk verdensøkonomi. De aller fleste vil utvilsomt svare at det er den økonomiske utviklingen i USA.

Foto: Joseph Sohm, Shutterstock

Av Morten Engholm Andersen, Lokale Pengeinstitutter, Danmark

Men, hva er avgjørende for at det kan skapes vekst i USA? Ser man nærmere på dette viser det seg at de at lokale banker– community banks, spiller en helt sentral rolle her. Vi har snakket med personalsjef Terry J. Jorde i ICBA, bransjeforeningen for de lokale bankene i USA, og stilt spørsmål om hva som kjennetegner de lokale bankene i USA.

– Ser vi på den samlede balansen for USAs banker, så har de lokale bankene en andel på 21 prosent. I personmarkedet og blant små og mellomstore virksomheter har de lokale bankene en markedsandel på 58 prosent.  65 prosent av de nye jobbene som skapes i USA er knyttet til selskap som har en lokal bankforbindelse. Enkel mattematikk viser altså at uten de mindre bankene ville det bli skapt langt færre arbeidsplasser i USA, fremholder Terry J. Jorde. 

Jorde erennes fulle  H Senior Executive Vice President and Chief of Staff inICBA (Independent Community Bankers of America). ICBA er de lokale bankenes næringsorganisasjon med vel 6 400 medlemmer.  Jorde har en sentral plass I organisasjonen og sitter blant annet med i ledergruppen.

Hennes viktigste er oppgave er å sørge for at organisasjonens medarbeidere er best mulig rustet for arbeidet med hjelpe medlemsbankene. Organisasjonens hovedoppgave er å sikre at de lokale bankene får best mulig vilkår.

Les hele artikkelen i Sparebankbladet.