Bente Haraldson Syre, Haugesund Sparebank

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bente Haraldson Syre, Haugesund Sparebank

Styret i Haugesund Sparebank har i ansatt Bente Haraldson Syre som ny administrerende banksjef. Hun tiltrer stillingen 1. april.

Foto av Bente Haraldson Syre

Bente Haraldson Syre har i drøyt 6 år hatt stillingen som kredittsjef i Haugesund Sparebank. Fra 2011 har hun vært ansattvalgt som fast møtende varamedlem til styret, og har dermed deltatt i alle senere utviklings- og strategidiskusjoner. Hun har bakgrunn som statsautorisert revisor og kom til banken fra stillingen som Partner i Deloitte AS, Haugesund. Hun har også en fortid som revisjonssjef i Haugaland kommunerevisjon.