2016

Gå til hovedinnhold

2016

Viktige signaler fra finansministeren

Finansminister Siv Jensen kom med viktige signaler om boliglånsforskriften på Sparebankforeningens medlemsmøte onsdag 9. november. –  Det er viktig at vi tenker oss grundig om før vi iverksetter nye tiltak. Jeg er opptatt av at det skal bedrives godt...

Bilde av Siv Jensen

Kommunesammen-slåing åpner for nytenking

Bud, Fræna og Hustad Sparebank (BFH) har sitt primære markedsområde i Fræna kommune, men fra 2020 blir kommunen slått sammen med nabokommunen Eide, en kommune BFH ikke har noen virksomhet i per dags dato. 

Banksjef Odd Kjetil Sørgaard, Bud, Fræna og Hustad Sparebank

Klart for Skagerrak Sparebank

Når vi har valgt å gå til det skritt å slå oss sammen til en bank er det ikke fordi det står dårlig til i verken i Kragerø eller Bamble. Tvert om, vi kan klare oss aldeles utmerket hver for oss. 

Foto av Jan Kleppe og Jon Guste-Pedersen

Nytt nummer av Sparebankbladet

Sparebankbladet er ute med nytt nummer. Grong overtar 8 000 kunder fra Danske Bank. Bekymring for veksten i forbrukslån. Digitale muligheter. Forstår alle språk. Forsikringsveteran Tom Windvik, og flere andre spennende saker.

Raushet og samarbeid i DSS

Ni små og mellomstore sparebanker på Sør- og Vestlandet har alle et sterkt ønske om å opprettholde sin selvstendighet og lokale tilhørighet.

Foto av Alf Inge Flokketvedt

Nok en suksess for Finansnæringens dag

Finans Norges årlige konferanse, Finansnæringens dag, blir et stadig viktigere forum både for næringen selv, politikere og embetsverket og andre interesserte. Pressen følger også konferansen nøye.

Finansminister Siv Jensen

Nytt nummer av Sparebankbladet

Nytt nummer av Sparebankbladet er ute. Mye stoff fra Finansnæringens dag, egenkapitalbeviskonferansen og Sparebankforeningens årsmøte. Men også mye annet på sparebankbladet.no

Foto av Arvid Andenæs og Finn Haugan

Finn Haugan ny styreleder i Sparebankforeningen

Administrerende direktør Finn Haugan i SpareBank 1 SMN ble valgt til ny styreleder på foreningens årsmøte 14. mars i år.

Foto av Finn Haugan og Arvid Andenæs
Arvid Andenæs overlater ledervervet til Finn Haugan. Foto: Ragnar Falck

Siri Fossum, Soknedal Sparebank

Siri Fossum overtar som banksjef i Soknedal Sparebank etter Arnfinn Aakerli, som går av etter 32 år i banken. Fossum vil ta over som bankens leder 15. mars 2016.

Foto av Siri Fossum

De lokale bankene sikrer veksten i USA

Du kan spørre økonomer om hva som er den viktigste faktoren for en sterk verdensøkonomi. De aller fleste vil utvilsomt svare at det er den økonomiske utviklingen i USA.

Foto: Joseph Sohm, Shutterstock

Morten Christoffersen, Eidsberg Sparebank

Morten Christoffer tok 1. mars over som banksjef i Eidsberg Sparebank. Han kommer fra stillingen som avdelingsbanksjef i Nordea Halden. Samme dag gikk Per Evjen av fra banksjefstillingen, han har vært i banken siden februar 2000.

Foto av Morten Christoffersen