Karde utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Karde utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden

H.M. Kongen har utnevnt tidligere konsernsjef Hans Olav Karde, til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden.

Foto av Hans Olav Karde

Bakgrunnen for utnevnelsen er hans store innsats for nord-norsk nærings- og kulturliv gjennom mange år. 

Hans Olav Karde, som gikk av som konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge ved årsskiftet 2012 - 2013, har hatt en lang karriere i sparebanknæringen. Han har hatt flere sentrale verv i Sparebankforeningen, og var foreningens styreleder i perioden 1997 til 2001.

- Jeg er selvfølgelig veldig glad og stolt over utnevnelsen. Det er veldig hyggelig at den innsatsen og det engasjement jeg har hatt for landsdelen på flere områder er blitt satt pris på, sier Karde.

Sparebankforeningens styreleder, Arvid Andenæs gratulerer på vegne av foreningen Karde med utnevnelsen. Han gir uttrykk for at Karde har hatt en sentral rolle i Nord-Norge, både som konsernsjef og som talsmann for landsdelen.

Karde vil motta St. Olavs Orden under et arrangement i SpareBank 1 Nord-Norges hovedkontor i Tromsø, 17. juli i år.

Skrevet av Ragnar Falck