Flott medlemsmøte

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Flott medlemsmøte

Sparebankfolket som inntok Oslo fredag 26.september kom ikke bare for å delta i markeringen av Sparebankforeningens 100 års-jubileum. Med så mange sparebankfolk til stede passet det aldeles utmerket å bruke formiddagen til å gjennomføre Sparebankforeningens medlemsmøte. Når Sparebankforeningen i tillegg fikk besøk av Kronpris Haakon Magnus lå alt til rette for at dette skulle bli et sjeldent godt møte

Rundt 160 sparebankledere, styreledere sammen med sparebankstiftelsenes daglige ledere og styreledere hadde funnet veien til DNBs lokaler i Bjørvika hvor medlemsmøtet ble avholdt.

Sparebankforeningens direktør Ole Morten Geving kunne altså ønske velkommen til første del av jubileumsmarkeringen. Han viste til at når møte startet pris kl 10.00 26. september 2014, var det på minuttet 100 år etter at banksjef Carl Thorvald Kierulf i Christiania Sparebank åpnet stiftelsesmøtet for Sparebankforeningen, eller for å være mer presis: Centralforeningen for norske sparebanker, som var foreningens opprinnelige navn.

Geving trakk frem den sterke posisjonen sparebankene har oppnådd gjennom de snart 200 år sparebankene har vært i Norge. – Sparebankene spiller en stadig viktigere rolle både lokalt, regionalt og nasjonalt. Ved å være banker for personkunder og næringsliv og gjennom gaveinstituttet har sparebanken fått en sentral posisjon i norsk bank- og finansnæring, sa Geving, og la til: – Når vi nå feirer Sparebankforeningens 100 års jubileum er sparebankene sterkere enn noen gang. Vi er verdens beste banknæring.

Sparebankforeningen gjennom 100 år

Professor Lars Thue er den som har satt ord på Sparebankforeningens historie. I dagene før jubileumsdatoen lå hans historiske bokverk Forandring og Forankring ferdig trykket. I sitt foredag på medlemsmøtet tok Thue møtedeltakerne med på en reise gjennom Sparebankforeningens historie, og han sa rett ut at sparebankene har grunn til å være stolte over det de har fått til. Men Thue la ikke skjul på at allerede fra dag én har foreningen vært preget av store meningsforskjeller blant medlemmene.

–Bare for å gjøre det helt klart: Sparebankforningen har aldri vært noen søndagsskole. Det har vært store tunge debatter om en rekke sentrale spørsmål som hvem som skal være den ledende banken i næringen, hvordan strukturen skal utvikles, spørsmål knyttet til omdanning, fusjonen med FNO og en rekke andre mer eller mindre viktige spørsmål. Det spesielle er at samtidig som man var uenige på ett område, så samarbeidet man på andre. Samtidig med strukturdebatten bygget man opp sparebankenes egen datasentral, Fellesdata, og utviklet en sterk sparebanknæring som ligger helt i front på en rekke områder, fremholdt Lars Thue

Hvor går Norge?

Sparebankforeningens styreleder, Arvid Andenæs, finansminister Siv Jensen og professor Victor Norman var alle bedt om å holde fordrag over dette temaet, og møtedeltakerne fikk servert tre tildels meget gode fordrag.

Ikke minst Arvid Andenæs sitt fordrag ble meget godt mottatt. Han tok for seg sentraliseringen som skjer i samfunnet på nærmest alle områder

– Vi er en næring som tar vare på hele landet. Sparebankene er der folk og næringsliv finnes. Rundt om i lokalmiljøene er sparebankene helt ledende, sa han. – Jeg har aldri møtt en bil med representanter for Danske Bank eller Nordea på fylkesveiene i Sogn og Fjordane på vei til en bedrift i utkanten for å undertegne et andreprioritetslån, sa han.

Han trakk også frem den store jobben de største sparebankene som SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank og Sparebanken Vest har gjort i de regionene de har sin virksomhet. - Sparebankene, både de store og små har gjort jobben. Vi har bidratt til å skape vekst rundt om i hele landet. Vi tar vare på de stedene vi driver bank. Både sparebankene og stiftelsene er viktige aktører når det gjelder å støtte opp under lokalt og regionalt kulturliv, vi gir årlig store beløp til allmennyttige formål, fremholdt Andenæs, og poengterte: – Nå ønsker vi endringer i loververket som gjør det mulig for oss å være med på å legge forholdene til rette for økt næringsutvikling i våre områder.

Skrevet av Ragnar Falck