Gaver

Hvert år deler sparebankene og sparebankstiftelsene ut 600 millioner kroner til tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i nærmiljøet. 

De siste årene har det skjedd en omlegging av gavetildelingen ved at større prosjekter har blitt tilgodesett med større beløp samtidig som det samlede gavebeløp har økt.

Økonomisk støtte?

Finn din bank eller stiftelse og se om du kan søke om en del av overskuddet for å realisere ditt prosjekt på oversikten over banker og stiftelser.

Sparebankforeningen har ingen midler til utdeling.