Møt vårt medlem: Tolga-Os Sparebank

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Tolga-Os Sparebank

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Tolga- Os Sparebank og banksjef Arne Sund til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Banksjef Arne Sund. Foto.
Banksjef Arne Sund

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Tolga- Os Sparebank, med fem kontorer i Østerdalen har i 156 år bidratt til lokal bosetting, økonomisk utvikling og trygghet, for både privatkunder og bedrifter i bankens markedsområde. Vi finansierer lokalt næringsliv og boligdrømmen, og støtter formål  som bidrar til vekst, utvikling og trivsel i  våre lokalsamfunn. Vi er til tilgjengelig og sørger for god rådgivning  når viktige beslutninger skal tas.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

I verdikjeden fra jord og skog til bord, deltar banken aktivt i omstillingen til det grønne skiftet, med fokus på et grønt og bærekraftig landbruk, kortreist, ren matproduksjon og lokal foredling. Et sterkt landbruk gir gode økonomiske og sysselsettingsmessige effekter. Regionen har gode innovative  bedrifter innen treforedling, annen industriproduksjon, handel og  turisme.

Hvilke lokale/regionale resultater ser du ellers av sparebankens sterke tilstedeværelse i området du er en del av?

Ved engasjement og økonomiske bidrag deltar banken i ulike prosjekter, for å skape vekst og utvikling, i bankens markedsområde. Gjennom støtte og sponsoravtaler til kultur og idrett, bidrar banken til viktige trivselstiltak i lokalsamfunnet. Banken deltar sterkt med støtte og finansiering til utbygging av idrettsanlegg som kunstgressbaner, ski- og skiskytteranlegg og et hopp- og skileikanlegg der vinterens tre lokale medaljevinnere i kombinert VM for kvinner har mange hopp.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?

Sparebankkulturen tar samfunnsansvar og  får store ting til å skje i lokalsamfunnet.