Møt vårt medlem: Strømmen Sparebank

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Strømmen Sparebank

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Strømmen Sparebank og adm. banksjef Inger M. Gustavson til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Adm. banksjef Inger M. Gustavson. Foto.
Adm. banksjef Inger M. Gustavson

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Strømmen Sparebank er en solid lokalbank forankret på Nedre Romerike, som er 100 års jubilant i år!
20 dyktige og engasjerte medarbeidere gjør sitt aller beste for at både privat- og næringskunder skal være fornøyde med god rådgivning, korte beslutningsveier og rask respons.
Banken ligger i et område med god tilflytting, og er godt kapitalisert for videre vekst.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Strømmen er i Lillestrøm Kommune med kort vei både til Oslo og Gardermoen med et voksende næringsliv.
I tillegg til å være en tilbyder av tjenester til SMB-markedet innen de fleste næringer er en stor andel av bankens utlån knyttet til eiendomsfinansieringer, både bolig og næringseiendom.
Erfarne og dyktige rådgivere med lokal tilhørighet gir banken god rådgivning til det lokale næringslivet.

Hvilke lokale/regionale resultater ser du ellers av sparebankens sterke tilstedeværelse i området du er en del av?

Banken er en viktig bidragsyter både for lokal idrett, kultur og andre allmennyttige forhold, og vi er spesielt opptatt av at dette skal favne barn og unge. Det siste året har vi også engasjert oss i «Erkeengler», en ideell stiftelse som jobber for å tilrettelegge for at barn og unge i vårt nærområde får delta i lek og fritidsaktiviteter, og ikke faller utenfor.
Vi har også flere eksempler på at vår tro på og støtte til lokale næringer i etableringsfasen, har resultert i solide bedrifter etter noen år.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?

Sparebankene og dens rolle er på ingen måte utdatert, og vi ser stadig hvor viktig den er rundt omkring i lokalsamfunnene, både for folk som bor der og det lokale næringsliv.