Møt vårt medlem: Spareskillings- banken og Kenneth Engedal

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Møt vårt medlem: Spareskillings- banken og Kenneth Engedal

Sparebankforeningen presenterer hver uke en ny medlemsbedrift. Denne uken har vi invitert Spareskillingsbanken og adm. banksjef Kenneth Engedal til å dele sine tanker om bankens rolle i et nærings- og samfunnsperspektiv.

Adm. banksjef Kenneth Engedal. Foto
Adm. banksjef Kenneth Engedal. Foto: Jon Petter Thorsen, Aptum

Hvordan vil du beskrive sparebanken du leder?

Spareskillingsbanken har en lang og stolt historie som samfunnsbygger for innbyggere og næringsdrivende i Kristiansandsregionen. Banken er en selvstendig sparebank og lokalisert med ett kontor midt i hjertet av Kristiansand. Vi tror på bygging av langvarige kunderelasjoner ved hjelp av tilstedeværelse og aktiv kundeomsorg.

Hva kjennetegner næringslivet i området der din sparebank holder til, og på hvilken måte er dere med på å utvikle og omstille disse virksomhetene for fremtiden?

Næringslivet i regionen preges av enkelte større hjørnestensbedrifter samt mange små- og mellomstore virksomheter, spesielt innenfor tjenesteytende næringer. Universitetet i Agder bidrar til å bygge og tiltrekke seg kompetanse til regionen. Reiselivet står sterkt på Sørlandet med Dyreparken og Palmesus som store drivkrefter. Betydelige investeringer i vei-infrastruktur de senere årene bidra til å knytte bo- og arbeidsmarkedet i regionen tettere sammen.

Hva er avgjørende for å utvikle og beholde en sterk sparebanknæring i Norge?

For at sparebankene fortsatt skal utfylle sitt viktige samfunnsoppdrag må man fortsatt jobb for forutsigbare og forholdsmessig rettferdige rammevilkår. Videre tror jeg på å videreutvikle samarbeid på tjeneste- og produktleveranser samt nødvendig infrastruktur.

Hva gjør deg mest stolt når det gjelder sparebankkulturen?

Sparebankenes mulighet og evne til å bidra til samfunnsbygging ved hjelp av overskuddsdelingen til frivillige lag, foreninger og organisasjoner.